Kommenteerides hiljutist kohtuotsust, mille kohaselt oli Rakvere linnavolikuogu otsus piirata homofilmide festivali rahastamist ebaseaduslik, tõdevad Varro Vooglaid ja Veiko Vihuri, et eeldus, nagu peaks maksumaksjad rahastama homopropagandat, tuleb visata ajaloo prügikasti.

Muu hulgas tõdeti vestluses, et kohtute poolt poliitilistesse otsustesse sekkumine, et edendada homoliikumise huve, on õigusriigi, võimude lahususe ja demokraatia põhimõtete seisukohast täiesti lubamatu.

"Tegelikult tuleb saada üle ka nüüdseks juba sügavalt juurutatud eeldusest, nagu ei võiks avalik võim ka lihtsalt moraalsetele kaalutlustele tuginedes keelduda teatud rahastamistaotluste rahuldamisest," selgitas Vooglaid.

Vihuri toonitas omalt poolt, et kohtuliku aktivismi korras nii seadusandliku kui ka täidesaatva võimu mängumaale tungimine kohtute poolt on tegevus, mille suhtes ei tohiks silma kinni pigistada ning omaks ei tohi võtta ka hoiakut, nagu ei tohiks kohtute (või meedia) tegevust avalikult kritiseerida.

Kuula lähemalt videost.