Hiina president Xi Jinping Foto: Scanpix

Hiina Rahvavabariigi juht Xi Jinping avaldas oma Venemaa riigivisiidi eel arvamusloo, milles oli varjatud kriitika Ameerika Ühendriikide hegemooniale.

Arvamuslugu, mis kannab peakirja "Liikudes kindlameelselt edasi Hiina ja Venemaa sõpruse, koostöö ja ühise arengu uute tulevikuväljavaadete suunas", ilmus Российская газетаs ja koosneb suuremas osas diplomaatilisest sõnademängust. Märksõnadeks on "õnn", "rahu", "koostöö", "rahvaste sõprus", "majandus" ja muu sarnane. 

Alljärgnevalt on välja toodud Xi Jinpingi arvamuse mõningad seisukohad.

"Rahvusvaheline üldsus teab hästi, et ükski riik maailmas ei ole kõigist teistest parem. Kõigile riikidele sobivat ühtset riigi juhtimise mudelit ei ole olemas, nagu ka maailmakorda, milles otsustav sõna kuuluks ühele riigile."

"Kaasaegses maailmas toimuvad sügavad muutused. Rahu, areng, koostöö ja kõigile osapooletele kasulik koostöö on ajaloo arengukäik, mida pole võimalik takistada. Multipolaarsus, majanduslik üleilmastumine ja rahvusvaheliste suhete demokratiseerumine on pöördumatud arengud.

Samal ajal kerkib kiiresti esile nii traditsioonilisi kui ebatraditsioonilisi julgeolekuprobleeme. Hegemoonia, despotism ja tagakiusamine põhjustavad maailmale tõsist häda. Maailmamajanduse taastamiseks on veel käia väga pikk tee. Rahvusvaheline üldsus lööb häirekella ja rohkem kui kunagi varem on vaja lahendusi kriisist väljapääsemiseks."

"Kümne aastaga on üldinimlikud väärtused, nagu rahu, areng, võrdsus, õiglus, demokraatia ja vabadus sügavalt juurdunud inimeste südamesse. [Xi sai Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretäriks kümme aastat tagasi, 2012. aasta novembris.] Üha suuremat riike ühendab soov ehitada üles puhas ja ilus maailm, kus valitseb kestev rahu, kõikehõlmav julgeolek, ühine õitseng, avatus ja sallivus. Rahvusvaheline kogukond annab endale selgelt aru, et ükski riik maailmas ei ole kõigist teistest parem. Pole olemas universaalset valitsemismudelit ega maailmakorda, kus otsustav sõna kuuluks ühele ainsale riigile. Solidaarsus ja rahu planeedil, mida ei häiri lahkhelid, ega šokid, on kogu inimkonna ühistes huvides."

Lühemalt võib Xi Jinpingi olulisemad jutupunktid võtta kokku seisukohaga, et ühelgi riigil pole õigust käskida teist riiki, mida see tohib teha.

Toimetas Karol Kallas