Yale'i Ülikool Foto: Piqsels

2022. aasta lõpus Ameerika Ühendriikide üliõpilaste seas korraldatud küsitlusest selgub, et need ei julge ülikoolilinnakute piires rääkida, mida mõtlevad. 

Küsitluse korraldajaks on Yale'i Ülikooli mõttekoda William F. Buckley, Jr. Program ja tegemist on arvult kaheksanda sellise arvamusuuringuga.

"Uuringu tulemused kinnitavad sõnavabaduse vastase vaenu suurenemist kõigis riigi ülikoolides viimaste aastate jooksul," kirjutatakse uuringus.

Yale'i ülikooli üliõpilaste mõttekoja küsitluses uuriti üliõpilaste arvamust sõnavabaduse, vihakõne ja Ameerika Ühendriikide põhiseaduse õiguspärasuse kohta.

Küsitluses osalenud 803st USA üliõpilasest ütles 63 protsenti, et nad ei julge ülikoolilinnaku piires oma arvamustest ja uskumustest rääkida juhul kui need erinevad kaasüliõpilaste omadest. 

58 protsenti avaldas, et nad ei julge jagada arvamusi, mis erinevad nende õppejõudude omast. Seda on võrreldes 2021. aasta uuringuga kaheksa protsenti enam.

Uuringu koostajate sõnul näitavad küsitluse tulemused, et Ameerika Ühendriikide koolides suureneb vaenulikus sõnavabaduse suhtes. Mõnes koolis on üles riputataud isegi hoiatussildid: "Ettevaatust, eespool kehtib sõnavabadus!"

Sõnavabaduse eest hoiatav silt Indiana Purdue Ülikoolis. Foto: @libsoftiktok

50 protsenti vastanutest leidsid, et "Ameerika Ühendriigid on lahutamatult seotud valge ülemvõimlusega". Ligikaudu kolmandik vastas, et nad elaksid pigem sotsialistliku kui kapitalistliku riigikorra all. 78 protsenti kinnitas, et "süsteemne rassism" on USAle ohtu kujutav teema.

Esmakordselt kõnealuste küsitluste jooksul leidis rohkem vastanud üliõpilastest, et põhiseaduse sõnavabaduse klausel ei kehti "vihakõne" kohta kui oli neid, kes nii arvasid – 48 vs 44 protsenti.

41 protsenti üliõpilastest arvas, et sobimatu kõne peatamiseks võib kasutada vägivalda.

67 protsenti üliõpilastest arvab, et ülikoolid peaksid nõudma kõigilt professoritelt ja halduritelt, et need tunnistaksid mitmekesisuse, õigluse ja kaasamise (diversity, inclusion and equity; DIE) usku.

Toimetas Karol Kallas