SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) avas mõne nädala eest uue veebilehe abielu.info, mille kaudu on võimalik liituda petitsiooniga abielu mõistele põhiseadusliku kaitse tagamiseks.

Veebileht on osaks SAPTK laiemast kampaaniast, mida viiakse läbi ka masspostituse ja avalike aktsioonide teel. Riigikogule suunatud petitsiooniga on liitunud juba rohkem kui 5000 inimest ja enne tuleva aasta märtsis toimuvaid parlamendivalimisi loodetakse koguda vähemalt 25 000 inimese toetus.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on abielu mõistele põhiseadusliku kaitse tagamine väga oluline, kuna juba pikemat aega on näha laiahaardelist hiilivat püüdlust abielu tähendus nn homoabielu seadustamise teel olemuslikult ümber määratleda.

"Eelmisel aastal langetas Tallinna Ringkonnakohus selgelt õigusvastase otsuse, milles asuti seisukohale, et välismaal sõlmitud „homoabielusid" tuleks tunnustada Eestis kehtivate abieludena, olgugi et kehtivate seaduste kohaselt peaks niisugused liidud arvama Eesti õigusruumis avaliku korraga vastuolus olevateks ja seega õigustühisteks," selgitas Vooglaid ja lisas, et käesoleva aasta maikuus tegi samasisulise otsuse ka Politsei- ja Piirivalveamet, sooritades oma varasema praktikaga võrreldes 180-kraadise pöörde, olgugi et kehtivat õigust pole vahepeal vähimalgi määral muudetud.

SAPTK kutsub kõiki inimesi, kes peavad oluliseks säilitada abielu tõelist tähendust, liituma petitsiooniga ning aitama koguda petitsioonile toetust ka oma sõprade ja tuttavate seas.

"Niisugused sammud on pilkeks õigusriigi põhimõttele, aga samas pole need laiemat taustsüsteemi silmas pidades kuigi üllatavad. Ilmselgelt on kooseluseaduse läbisurumise algusest saati olnud avalik saladus, et homoliikumise tegelikuks eesmärgiks on mitte ainult nn homopartnerluse seadustamine, vaid ka abielu mõiste ümbermääratlemine. Teiste riikide eeskujul on peetud aga taktikaliselt kavalamaks liikuda selle eesmärgi poole samm sammu haaval."

Vooglaiu sõnul on Euroopas praegu 15-s riigis seadustatud nn homoabielu, samal ajal kui 14-s riigis – th Lätis, Leedus, Poolas ja Ungaris – on antud abielule kui mehe ja naise liidule põhiseaduslik kaitse.

"Ilmselt on lähimad aastad selles osas otsustavad, kuhu poole kaldub Eesti. Nn progressiivsed vasakliberaalsed ringkonnad tahavad, et Eestist saaks esimene riik Ida-Euroopas, kus on abielu mõiste alla mahutatud ka homoseksuaalsed suhted. Eesti kodanikkonnast sooviks aga ligi 2/3 abielu mõistele põhiseadusliku kaitse tagamist. Selleks, et rahva enamuse tahe saaks põhiseaduses kajastatud, on aga tarvis kodanike koondumist ja oma hääle kuuldavaks tegemist. Eriti oluline on see riigikogu valimiste eelsel ajal," toonitas ta.

Seepärast kutsub SAPTK kõiki inimesi, kes peavad oluliseks säilitada abielu tõelist tähendust, liituma petitsiooniga ning aitama koguda petitsioonile toetust ka oma sõprade ja tuttavate seas. Samuti kutsutakse inimesi üles mitte toetama riigikogu valimistel poliitikuid, kes pole selgesõnaliselt andnud avalikku lubadust toetada parlamendi liikmena abielu mõistele põhiseadusliku kaitse tagamist.

Vaata kampaaniavideot ülaltpoolt.

Juhtkiri: politsei on asunud toetama "homoabielu" hiilivat seadustamist

Arvamusküsitluse kohaselt toetab 65% kodanikest abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist