Kümneid miljoneid vaatamisi kogunud video, kus abordiarst dr Anthony Levantino kirjeldab detailselt abordiprotseduuri tegelikkust, on pannud meelt muutma paljud varem aborti pooldanud inimesed.

USA-s tegutsev organisatsioon Live Action on pannud kokku video, kus kunagine abordiarst dr Anthony Levantino kirjeldab animatsiooni abil, kuidas teostatakse teise trimestri aborte (s.t abort raseduse 13.–24. nädalal).

Video, milles dr Levantino kirjeldab üksikasjalikult, kuidas emaüsas täiskasvanud mehe käelaba suuruse beebi keha rebitakse tangidega tükk-haaval välja, on pannud paljud aborditoetajad, kes varem ei teadnud, milles kõnealune protseduur faktiliselt seisneb, oma vaateid ümber hindama.

Ligi nelja minuti pikkuses videos, kus protseduuri selgitatakse meditsiinilise animatsiooni, mitte veriste fotodega, on lihtsalt ja otsekoheselt esitatud faktid ning näidatud, kuidas teise trimestri aborti tehakse.

Live Action'i esindajad kõnetasid tänaval suvalisi inimesi ja küsisid, kas nad peavad aborti lubatavaks või mitte. Neile, kes ütlesid, et peavad aborti isegi kuni sünni hetkeni lubatavaks, näidati iPadist dr Levantino videot ühes abordiprotseduuri kirjeldusega. Pärast video vaatamist muutsid eelnevalt aborti lubatavaks pidanud inimesed koheselt oma seisukohta või vähemalt seadsid oma varasema hoiaku kahtluse alla. Nad tunnistasid, et ei teadnud, kuivõrd arenenud sündimata lapsed selles raseduse staadiumis on, ning nimetasid protseduuri ebahumaanseks.

Organisatsiooni Live Action juht Lila Rose ütles, et paljud aborti lubatavaks pidavad inimesed on võtnud omaks aborti pooldava radikaal-feministliku liikumise sõnavara ja hoiakud teadmata samas, mida abort endast kujutab või mis sellega kaasneb. Seetõttu on nende vaated abordi reaalsusele vaadates kiired muutuma. "See, mida inimesed videos näevad, on vaieldamatult kompetentse abordiarsti meditsiiniliselt täpne ja emotsioonitu kirjeldus," selgitas Rose. "Kohtudes esmakordselt abordi tegelikkusega, toimub inimeste teadvuses videot vaadates intellektuaalne ja emotsionaalne teadvustamine, millest reaalselt jutt käib."

"Meie eesmärgiks on näidata inimestele abordi kohta tõtt, tehes seda ilma emotsioonideta ja autoriteetsetele allikatele toetudes. Seeläbi püüame inimesi lihtsalt harida, andes neile tõese arusaamise selle kohta, mida abort endast kujutab," rääkis Rose ning toonitas, et ettevõtmine lähtub heast usust, et sageli on aborti pooldavad seisukohad rajatud ei enamale kui väärarusaamadele kõne all olevatest teemadest ja nende tõsidusest.

Live Action'i kogemus kinnitab, et enamus inimesi kasutab võimalust videot vaadata ning ka seda vaadanuna oma seisukohta väljendada. Lühikese aja jooksul, mil video on olnud avalikult kättesaadav, on seda veebist vaadatud rohkem kui 43 miljonit korda. Ka videot inimeste reaktsioonidest on vaadatud enam kui miljonil korral.

"Aborditegijad on töötanud pikka aega selle nimel, et naised ei teaks, kui arenenud on emaüsas elavad veel sündimata lapsed, mida nendega abordiprotseduuri käigus reaalelt tehakse ning mida see ka emadele endaga kaasa toob," ütles Lila Rose, kes saavutas rahvusvahelise tuntuse oma julge eksperimentaalse tegevusega, paljastades, et maailma suurim aborditegija Planned Parenthood aitab sageli varjata seksuaalkurjategijaid, kes on astunud seksuaalsuhetesse alaealiste tüdrukutega.

"Mida enam inimesed abordi kohta infot saavad, seda paremini nad näevad, kui barbaarne ja ebahumaanne sündimata laste tapmine on – ükskõik, kas räägime laste surnuksnäljutamisest, nende keha tükkideks rebimisest või südameseiskumist põhjustava droogi süstimisest."

Ligi pooled (46%) aborti pooldavatest naistest, keda tänaval kõnetati, leidsid, et videos sisalduvaid animatsioone tuleks näidata keskkooliõpilastele ning 39% arvasid, et videot peaks vaatama aborti kaaluvad naised.

"Aborti pooldavad naised ütlesid meile, et noortel inimestel ja aborditegemist kaaluvate naistel peaks olema ligipääs abordi kohta käivatele faktidele, mitte üksnes meedias, meelelahutustööstuses ja poliitikas domineerivale aborti normaalseks pidevale ideoloogilisele propagandale. Internet võimaldab meil levitada abordi kohta tõde kiiremini ja tõhusamalt kui kunagi varem ning asjaolu, et videot on vaadatud juba rohkem kui 42 miljonit korda, on selle tõestuseks," toonitas Rose.

USA-s tekitab aborditeema endiselt väga tugevat ühiskondlikku polariseerumist ning suure tõenäosusega kujuneb sellest ka presidendivalimiste kontekstis üks olulistest küsimustest. Abort kuni sünni hetkeni seadustati USA Ülemkohtu poolt 1973. aastal asjas Roe vs Wade, kuna tegu olevat õigusega, mis on tagatud õigusega eraelu puutumatusele. Sellest ajast saati on USA-s tehtud hinnanguliselt rohkem kui 50 miljonit aborti.

Eestis on abort lubatud ükskõik millisel põhjusel kuni 12. rasedusnädalani ning kvalifitseeritud põhjustel kuni 22. rasedusnädalani. Haigekassa rahastab vähemalt 2/3 protseduuri maksumuse ulatuses kõiki indutseeritud aborte, sõltumata sellest, kas need on meditsiiniliselt näidustatud või mitte.

Allikas: Mercatornet.com