Settle'i Iljitš. Foto: Flickr

USA sotsiaalmeedias kõlab järjest rohkem üleskutseid Vladimir Iljitš Lenini kuju eemaldamiseks Seattle’ist.

Lenin seisab Seattle’is alates 1990ndate algusest pärast seda, kui kohalik elanik soetas ta kokkuvarisenud Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidust.

Hetkel leidub USA avalikes paikades viis Lenini ja üks Jossif Vissarionovitš Stalini kuju.

Ülalmainitu taustaks on Ühendriikides käivitunud ajalooliste isikute nagu Abraham Lincolni kujude kõrvaldamine, rikkumine ja rüvetamine revolutsionääride poolt.

Obama visandas oma pikaajalise pahempoolse visiooni