Venekeelse Objektiivi avaleht. Foto: ekraanitõmmis

Täna alustas tööd Objektiivi venekeelne leht, mida asub toimetama staažikas ajakirjanik ja telemees Maksim Rogalski. Venekeelne leht on leitav aadressil rus.objektiiv.ee.

Tänasest on Objektiivi peamiseid artikleid võimalik lugeda ka vene keeles. Lisaks Objektiivi tavasisule hakkab Objektiivi venekeelses variandis ilmuma ka kaastöötajate ja kolumnistide arvamusartikleid. Edaspidi soovime avaldada ka iseseisvaid arutelusaateid, mis võiksid vene keele kõnelejatele huvi pakkuda.

Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi hinnangul on venekeelse portaali avamise näol tegu olulise sammuga, mille kaugemaks eesmärgiks on ühendada eesti ja vene inimesed konservatiivse pöörde saavutamiseks.

"Meie lähemaks eesmärgiks on tutvustada venekeelsele lugejaskonnale Eesti konservatiivse maailmanägemuse põhisisu. Vene keelt kõnelev inimene on oma väärtushoiakutelt konservatiivne ja siin avaldub keskne ühisosa Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eesmärkide ja Objektiivi sõnumiga. Seda ühisosa tuleb asuda arendama ja suunama Eesti konservatiivse pöörde suunas," tunnistab Järvi.

Järvi hinnangul leiab Eesti konservatiiv 21. sajandi globalistide ja patriootide vastuseisus end riigi venekeelse elanikkonnaga paljuski samal poolel rindejoont.

"Kodanikevabaduste vastane rünnak ja sundvaktsineerimine, sõnavabaduse mahasurumine Euroopa Liidu mahitusel vastu võetavate vihakõneseaduste kaudu, tehnokraatliku sotsiaalmeedia tsensuur, eluterve perekonnakultuuri eesmärgipärane lammutamine ja sügavalt hälbeliste praktikate avalik propageerimine õigustena – kõigi nende väljakutsete ees on kogu Eesti riigi elanikkond, nii eestlased kui ka venelased, ühes ja samas paadis. Nagu ma aru saan, mõtleme me nendes küsimustes paljuski sarnaselt," kirjeldab Järvi venekeelse Objektiivi loomiseni viinud ajendeid.

Venekeelse Objektiivi toimetaja Maksim Rogalski hinnangul leiame aastal 2021 ennast düstoopilises olukorras, kus mõistusevastane tegelikkus saavutab ulmelised mõõdud.

"See ei jäta teist valikut: on võimalik kas alluda täielikult või vastu hakata. Me proovime vastu hakata ja olla mõistuse hääl, me kirjutame sellest, millest Delfi ei kirjuta ja me koondame enda ümber inimesi, kes soovivad mõelda iseseisvalt. Selliseid inimesi on venekeelsete seas palju. Pakume neile ausat informatsiooni ja platvormi tervemõistuslike ja meie kultuuri alusväärtusi austavate vaadete väljendamiseks," tõdeb Rogaski.

Objektiivi venekeelne leht on leitav aadressil rus.objektiiv.ee.