Illustreeriv foto: Northumbria politsei

Värskete ettepanekute kohaselt tabaksid internetis mõne religiooni või soovahetajate vastu “vaenulikkust” ilmutavaid isikuid tunduvalt karmimad karistused ehk kuni kuus aastat vabadusekaotust – eriti kui neil suur kuulajaskond juhtub olema.

Nimelt on Briti justiitsministeeriumi juures asuv kohtumõistmise-alast abi pakkuv nõukogu koostanud muudatuste kava avaliku korra rikkumise karistamise osas, puudutades muuhulgas inimesi, kes paistavad olevat võtnud sotsiaalmeedias sihikule “kaitsealuseid omadusi” nagu näiteks “rass, sugupool, seksuaalne orientatsioon, religioon, soovahetus” jms.

Kõige karmimalt karistataks isikuid, kes on “positsioonil, mis eeldab usaldust ning [annab] meelevalla või mõju ning [kes] kuritarvitavad oma positsiooni vihkamise õhutamiseks.”

Nimetatud kategooriasse liigituksid poliitikud, tuntud ühiskonnategelased ja kõik, kes on oma “solvangutega” järjekindlad ja püsivad.

Kui “solvaja oli mõne grupi liige, või seotud mõne grupiga, mis propageerib vihkamist rassi või religiooni alusel,” oleksid ka nende karistused karmimad.

Nõukogu nendib, et sellist liiki rikkumisi on esialgu “ülimalt vähe”, kuid “arvestades hiljutist ühiskondlikku kliimat ja teravnenud tähelepanu sellist liiki süütegude suhtes” oleks “kasulik varustada karistuste määrajad” vajalike “juhtnööridega.”

Ettepaneku asjus käivituvad avalikud konsultatsioonid, mis kestavad augustini.

Judinaid tekitav testijuhtum: Briti politsei uurib Twitteris “soovahetust” kritiseerinud kodust ema