Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitab täna Riigikogule eelnõu, mille sisuks on panna küsimus ÜRO rändepakti toetamisest rahvahääletusele.

Eelnõu kohaselt viidaks rahvahääletus läbi 2019. aasta 3. märtsil koos Riigikogu valimistega, kus valija saaks sedelil vastata küsimusele: „Kas pooldate Eesti Vabariigi osalemist ÜRO globaalses rändepaktis?"

EKRE aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul on iseseisva demokraatliku riigi kodaniku üheks kõige olulisemaks õiguseks õigus otsustada, keda oma riiki lubada.

„ÜRO rändepakt annab Eestile tulevikuks moraalsed ja poliitilisi suunised migratsiooni käsitlemiseks, riivates sellega meie riigi suveräänsust. Ühinemine või mitteühinemine mõjutab mitte ainult meie, vaid ka meie järglaste elu. Sedavõrd põhimõtteliste küsimuste puhul ei tohi ühiskonda poliitilise otsuse tegemisest kõrvale tõrjuda," selgitab Põlluaas.

„Rahvas on saanud pärast iseseisvuse taastamist Riigikogu valida seitsmel korral, rahvahääletustel osaleda aga ainult kahel korral. Riigikogu saab eelnõusid või muid riigielu küsimusi rahvahääletusele panna lihthäälteenamusega. Parlamendil ei ole rändepakti rahvahääletusele panekuks juriidilisi piiranguid."

Toimetas Markus Järvi