Euroopa Komisjoni hoonest Brüsselis saadetakse üha sagedamini hirmutava olemusega korraldusi. Foto: Flickr

Euroopa Komisjoni korraldusel tuleb sotsiaalmeedia- ja tehnoloogiafirmadel nagu Facebook nüüdsest kustutada ühe tunni jooksul sisu, mida Brüssel “ebaseaduslikuks” peab.

Komisjon kinnitab küll, et keskendub “terroristlikule” sisule, kuid kui Saksamaa käesoleva aasta esimesel päeval samalaadse seaduse kehtestas, langesid selle ohvriteks satiir ja parempoolsed arvamusavaldused.

Kriitikute hinnangul tekitab niivõrd lühike sõnumite eemaldamiseks antud ajaperiood olukorra, kus tehnoloogiafirmad muutuvad üleliia ettevaatlikuks ning võivad hakata kustutama asju ka ekslikult, hirmutades sellega inimesi ning pärssides oluliselt sõnavabadust.

Brüsseli soovitused pole küll siduvad, kuid võivad kallutada Euroopa kohtute otsuseid ning on oma olemuselt tehnoloogiafirmade suhtes survestavad.

Eelseisva kolme kuu jooksul otsustab Euroopa Komisjon ühtlasi, kas tehnoloogiafirmade kuuletumisele sundimiseks on tarvis võtta vastu ka seadusi.

Seejuures ei tohi unustada, et lisaks terrorismile ja vägivalla õhutamisele liigitab Brüssel “illegaalse internetisisu” alla ja “vihakõne” ja “ksenofoobia.”

Euroopa Komisjoni tsensuuri toetajate read täienesid

Facebook kustutas Objektiivi artiklit esiletoova postituse