Saates "Fookuses" arutlevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid, milliste meetmetega saaks riik aidata kaasa tõelise kodanikuühiskonna tegevusele. Kuigi praeguseks pole meil välja töötatud lõplikku ettepanekute paketti, on siiski vaja mõtiskleda antud teemal üldiste printsiipide ja tähelepanekute tasandil.

Oleme harjunud arusaamaga, et ainus vastus pealkirjas esitatud küsimusele seisneb selles, milliseid vabaühendusi ja kui palju riigi ehk maksumaksja vahenditest toetada. Kes toetuse pälvivad, sõltub juba riigi armulikust otsusest, keda konkurssidele kaasata, milliseid konkursse välja kuulutada ja loomulikult lõppastmes otsusest, kelle osas positiivne rahastamisotsus langetada.

See on aga väga lihtsustatud ja tegelikult sotsialistlik nägemus riigist kui absoluudist, mis jagab või jätab jagamata kodanikelt karistuse ähvardusel riigi kaukasse korjatud maksudest laekuva tulu endale meelepärastele vabaühendustele, tõdevad "Fookuses" saate autorid.

Riigi ülesandeks peaks olema tõeliste kodanikeühenduste (ehk oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks kodanike annetustest pärinevaid vahendeid oma tegevuseks suunavate vabaühenduste) elu hõlbustamine ja soodustamine muuhulgas erinevate maksukoormiste ja tööjõumaksude vähendamise teel, leiavad Vooglaid ja Järvi seekordses saates.

Kuulake lisa videost!