Olukorda, kus ühiskonnas valitseb kuriteo menetlemise vastu huvi, aga õiguskaitseorganitel vastav huvi puudub, ei saa normaalses riigis olla, rõhutas õigusteadlane ja poliitik Igor Gärzin viitega Mary Krossi vastase kriminaalmenetluse oportuniteediga lõpetamisele.

Intervjuu alguses käsitleti küsimust sellest, mida tuleks pidada silmas avaliku menetlushuvina. Gräzin, kes väljendas hiljuti ka Postimehe veergudel Krossi menetluse lõpetamise suhtes kriitilist seisukohta, toonitas, et on täiesti vale lahutada avalikku menetlushuvi avalikust huvist ehk ühiskonna huvist õigluse jalule seadmise vastu.

Samuti selgitas Gräzin, et avaliku menetlushuvi raha kokkuhoiule taandamine, nagu seda tegi oma hiljutises artiklis Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu, on ühemõtteliselt väär. “Üheksal juhul kümnest ei tasu uurimine end rahaliselt ära,” rääkis ta.

Ühtlasi toonitas Gräzin, et Krossi süü hindamisel ei ole oluline mitte ainult õiguskaitseorganitele valeütluste andmise, vaid selle tegemine kantuna selgelt poliitilistest motiividest, eesmärgiga kahjustada EKRE väljavaateid mõni kuu hiljem toimunud parlamendivalimistel.

“Prokuratuur ei oska poliitilisi kuritegusid menetleda, sel lihtsal põhjusel, et neid ei tunta lihtsalt ära,” ütles Gräzin ja rõhutas, et Krossi kaasuses on prokuratuuri huvipuudus Krossi kuriteo poliitiliste tagamaade vastu absoluutselt lubamatu.

Kuulake intervjuust lähemalt!

Gräzin: avalik huvi ja avalik menetlushuvi on sünonüümid