Eesti nõukogude ajakirjanduse poliitilised laimuveskid jahvatasid juba Hirvepargi miitingu järgselt samade põhimõtete järgi nagu tänapäevalgi: süsteemi vastaseid rünnati isiklikult, neid tembeldati väliste jõudude käsilasteks ning süüdistati vihaõhutamises ja vale levitamises. Veiko Vihuri Objektiivis avaldatud artikli teemal vestleb autoriga portaali peatoimetaja Markus Järvi.

Hiljuti avaldas Objektiiv Meie Kiriku peatoimetaja ja vaimulik Veiko Vihuri artikli "Propaganda enne ja nüüd: süsteemi kriitikud režiimimeedia kõverpeeglis", mis käsitles 1987. aasta 23. augusti Hirvepargi miitingule järgnenud kajastusi ja reaktsioone põranda alt välja murdnud poliitilisele tegevusele Nõukogude Eesti peamistes väljaannetes kuni 1988. aasta talveni.

Artiklis analüüsitakse tollaste „peavoolu" suhtumist näitekjs MRP-AEG grupi algatajatesse, nagu Tiit Madisson, Lagle Parek jt.

Paljuski jahvatasid nõukogude Eesti propagandaveskid samade manuaalide järgi nagu tänapäevalgi: süsteemi vastaseid rünnati isiklikult, neid tembeldati väliste jõudude käsilasteks ning süüdistati vihaõhutamises ja vale levitamises.

Autoriga vestleb Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!