Pildil on üks Suure Lähtestamise eestvedajaid, WEFi asutaja ja juht Klaus Schwab. Pilt: ilmavõrgumeem, eestindas Objektiiv

Progressiusklike "teaduse" naeruväärsuse paljastamisega kuulsust kogunud USA matemaatikateadlane ja ühiskonnakriitik James Lindsay väidab, et sotsiaal-emotsionaalse õppe eesmärgiks on laste vaimne väärastamine.

Sotsiaal-emotsionaalne õppe, mida haridussüsteemis teatakse ka sotsiaal-emotsionaalse pädevuse all, laste harimise ideoloogia levib Eestiski. Seda õpetatakse õpetajatele Tallinna Ülikoolis "Meie maailma" programmi nime all ja kolmel naissoost koolituse korraldajal on oma töö kohta öelda ainult kiitvaid sõnu:  

Sotsiaal-emotsionaalset pädevust saab kirjeldada kui komplekti, mis koosneb teadmistest, oskustest, uskumustest ja motivatsioonist. See pädevus võimaldab teadlikult ja paindlikult juhtida nii iseennast (sh enda emotsioone) kui ka suhteid ümbritsejatega. Just tänu sellele pädevusele saame iseendast ja teistest aru, just seda pädevust kasutades valime sobiva käitumisviisi, et veeta teistega koos aega väärtuslikult ja jõustavalt. 

Lindsay leiab sotsiaalmeedia postituste lõimes sotsiaal-emotsionaalse õppe kohta jörgmist:

Sotsiaal-emotsionaalses õppes on kaks olulist osa. Üheks on hariduse aja ja kooliruumide ära kasutamine aktivistide tootmiseks, kes usuvad, et kui vasakpoolsed ei saa iga kord oma tahtmist, tähendab see hoobilt eksistentsiaalset kriisi. Selle tulemuseks on olukord, kus rekordiline arv 18–29-aastaseid hääletas kuu alguses toimunud vahevalimistel demokraatide poolt. 

Eesmärgiks on koolisüsteemis sotsiaal-emotsionaalse õppe kaudu korraldada meie laste ajupesu, mille käigus nad muudetakse emotsionaalselt hüsteerilisteks vasakaktivistideks, kes ei suuda saada aru maailmast, milles nad elavad ja kes kannatavad väärastavate psühhooside käes.

Teiseks oluliseks sotsiaal-emotsionaalse pädevuse eesmärgiks on "hariduse" kasutamine ettekäändena kõikehaaravale ja tõhusale andmekaeve operatsioonile. Koolisüsteemist andmekaevanduse tegemise kaudu kogutakse teavet tulevaste põlvkondade kohta. Operatsiooni sihiks on inimeste muutmine võimalikult voolitavateks, nende käitumise muutmine võimalikult ennustatavaks, mida maailma juhtida üritaval era- ja avaliku sektori partnerlusel oleks võimalikult hõlbus ära kasutada. 

Sotsiaal-emotsionaalse õppe mootorit käitav vedel vurts* on New Age'i okultism, mille juured on "ühtsuses" (unity) ja "armastuses" (love). See õpetab teosoofilise okultisti Alice A. Bailey "õiget inimsuhete teadust" (Science of Right Human Relations), mille omandamine peaks kaasa aitama kõrgema taseme vaimse aja saabumisele.

Teises postituses lisab Lindsay:

Transformatoorne/muundav (marksistliku kriitilise teooria põhine) sotsiaal-emotsionaalne õpe on tänaseks juba timukapakul. Tulemas on hulga äärmuslikum versioon, mida nimetatakse kultuuriliselt toetavaks sotsiaal-emotsionaalseks õppeks, mis peaks valdkonna üle võtma eeloleva aasta või pisut pikema aja jooksul. Tegemist on otsese marksistliku ajupesuga.

*Vedel Vurts (Liquid Schwartz): filmiepopöa "Tähesõjad" paroodias "Kosmosepallid" (Spaceballs) kosmoses valitsev üleloomulik jõud, mida talitab Jogurti nimeline tegelane. 

Toimetas Karol Kallas