Kui politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher valetas, justkui oleks kaitsepolitseiameti (kapo) ohuhinnangu kohaselt kujutanud Toompea meeleavaldused endast ohtu põhiseaduslikule korrale, siis peab ta usalduse kaotuse tõttu oma ameti maha panema, toonitab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Politsei poolt absurdselt suurte jõudude toomine algselt Toompeal toimunud, ent sealt Vabaduse väljakule tõrjutud meeleavaldustele on pälvinud sotsiaalmeedias laialdast ja teravat avalikkuse kriitikat – teravas kontrastis liberaalse peavoolumeediaga, mis on keskendnud hoopis politseile positiivse kommunikatsiooni pakkumisele.

Tuhanded inimesed on küsinud, millega oli õigustatud, et politsei tõi paljude reapolitseinike kõrval kohale ka kümneid „rohelisi mehikesi" ehk sõjaväelise väljanägemisega kiirreageerijaid, kes kandsid lisaks muule relvastusele ja erivarustusele ka sidumisvahendeid ning kellest tervel real oli pika rihma otsas kaasas politseikoerad.

Kõige kaalukama ja seejuures tõesti väga tõsise põhjenduse sellisele jõudemonstratsioonile pakkus PPA peadirektor Elmar Vaher 16. aprillil, selgitades Vilja Kiislerile antud intervjuus, et politsei lähtus oma sammude kavandamisel kapo ohuhinnangust, mille kohaselt olevat valitsenud Toompeal toimunud meeleavaldustel oht Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale.

Seejuures kirjutas riigikogu liige Peeter Ernits eile pärast EKRE fraktsiooni veebikohtumist Vaheriga, et PPA peadirektori sõnul seisnenud oht põhiseaduslikule korrale (muu hulgas) selles, et meeleavaldajad kavatsenud "sarnaselt kapitooliumi vallutamisega hõivata Riigikogu". Paljud on avaldanud sellise väite suhtes hämmeldust, kuna meeleavaldustel valitses väga sõbralik ja rahumeelne meeleolu, mille taustal kõlavad jutud kavatsustest rünnata põhiseaduslikku korda ehk viia ellu riigipööre absurdsena.

Seetõttu ei ole üllatav, et EKRE juhtpoliitikute sõnul on Vaheri väide, nagu teavitanuks kapo politseid ohust põhiseaduslikule korrale, otseselt vale ning et seega on tegu lihtsalt väljamõeldisega selleks, et õigustada politsei jõudemonstratsiooni ja selle abil rahumeelselt avalikku koosolekut pidanud kodanike hirmutamist ja ahistamist. Väidetavalt ei sisaldanud kapo ohuhinnang sedastust, nagu kujutanuks meeleavaldused endast ohtu põhiseaduslikule korrale – sellele osutab ka kapo varasem kinnitus, et meeleavaldustel puudub seos Kremli mõjutustegevusega.

"Kuhjade kaupa on valesid. Need on väikesed valed, mis teenivad kõik muidugi üht suurt valet, ja see suur vale on see, et me pidime [politsei pidi – toim] jõudu kasutama," ütles Martin Helme. „Tegelikult ei pidanud. Nad tahtsid jõudu kasutada, aga vajadust selleks ei olnud."

Kuivõrd Vaheri väide, nagu kavatsenuks meeleavaldajad Toompea lossi hõivata ja ohustasid seega põhiseaduslikku korda, kujutab endast väga ränka süüdistust, siis peaks kapo tingimata avalikkusele tunnistama, kui tegelikult ei ole oma ohuhinnangus midagi sellist politseile öeldud. Ja kui Vaher reaalselt valetas, mõeldes sellise kapo ohuhinnangu ise välja, siis peaks ta kindlasti tagasi astuma. Igal juhul oleks väga vajalik, et neis asjus lõpliku tõe väljaselgitamiseks – muu hulgas selle kohta, milline oli peaministri ja siseministri teadlikkus politseioperatsioonidest – teostuks EKRE ettepanek asutada vastava ülesandega parlamendi erikomisjon.

Muu hulgas saab nüüd olema huvitav näha ka seda, milliseks kujuneb kirjeldatud asjaolude kontekstis seni politsei võimuliialdusi õigustanud liberaalse peavoolumeedia hoiak. Küsimuseks jääb, kas Vaheri valetamises ning seeläbi meeleavaldajate ahistamise ja hirmutamise õigustamises nähakse probleemi või pigistatakse selle suhtes silmad kinni – just samuti, nagu on pigistatud silm kinni politsei poolsete õigusrikkumiste suhtes 11. aprillil Vabaduse väljakul.

Päisefoto: PPA peadirektor Elmar Vaher 2015. aastal välisministeeriumis. Vikipeedia