Pildil EKRE ministreid rahvusringhäälingu eetris saastaks nimetanud Ahto Lobjakas. Foto: Scanpix

ERRi juhtkond on Ahto Lobjaka käitumise sisulise heakskiitmisega andnud ühiskonnale selge sõnumi, et kui dehumaniseerivat keelepruuki kasutatakse valitsevale liberaalsele ideoloogiale ebameeldivate vastaste suunal, on seadusest tulenev nõue säilitada poliitiline tasakaalukus ja korrektsus pigem valikuline tegutsemisjuhend kui kohustus. Selline olukord peab lõppema, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.

20. sajandi ajalookäsitlustes kordub tihti liberaalsete antropoloogide ja ajaloofilosoofide tähelepanek, et esimene samm, millega totalitaarsed režiimid, nagu natsism ja kommunism, hakkavad liikuma genotsiidi poole, on dehumaniseeriv kõneviis hävitamisele määratud ideoloogiliste vastaste suunal. 

Kulakud, juudid, rahvavaenlased, kapitalistid, tsaristid ja kodanlased kuulutatakse kord rämpsuks, kord saastaks, kord prussakateks või muudeks kahjuriteks, kelle saatuseks on teatavasti lõpetada oma eksistents ajaloo prügikastis ehk ühishauas. Kui avaliku arvamuse agoraal on vaenlane suudetud inimese staatusest välja arvata, võib ühiskonna rituaalne puhastumine pihta hakata ning mitte-inimesi võib tööstuslike massihävitusrelvadega elimineerima asuda. 

Seda protsessi kirjeldades on tänapäeva liberaalid tihti osutanud näpuga just “paremäärmuslaste” ja “populistide” suunas. Isegi kui “populistide” ja “paremäärmuslaste” enda konkreetsetest väljaütlemistest on dehumaniseerivat keelt olnud raske leida, on agara natsiküti pilguga tuhnitud interneti- ja sotsiaalmeedia kommentaare ning mõne hilistel öötundidel tehtud anonüümse röögatuse peale on käima tõmmatud hüsteeriasaag, mille tera suunatakse konservatiivide peale tervikuna: juba ehitatakse Auschwitzi, kohe kargab kuskilt välja uus füürer. 

Ent kontaktis reaalsusega vaatab meile vastu liberaalide jaoks sootuks piinlik asjade seis. Nende endi sõnul genotsiidide ja massihävituseni viiva dehumaniseeriva leksika maaletoojaks on viimastel nädalatel saanud ei keegi muu kui Euroopa liberaalsete ja väidetavalt universaalsete väärtuste peamine eestkõneleja Ahto Lobjakas, kes nimetas Raadio 2 saates “Olukorrast riigis” EKRE ministrikandidaate otsesõnu saastaks.  

Lisaks sellele kutsus ta ka presidenti põhiseadust rikkuma, soovitades tal poliitilistel ja ideoloogilistel kaalutlustel EKRE ministrikandidaate mitte ametisse kinnitada. Tema sõnul oleks sellisest sammust tulenev põhiseaduslik kriis palju väiksem probleem kui EKRE ministrite näol “saasta” sisenemine valitsuse koridoridesse.  

Lobjaka kaasus poleks üldse nii kõneväärne, kui sellega poleks seotud Eesti Rahvusringhääling, mis pakub Lobjakale edaspidigi mitu korda nädalas raadioeetrit ning ei näe tema sõnakasutuses mitte mingit probleemi.

Millal olete kuulnud, et keegi SAPTK juhtfiguuridest või mõni EKRE juhtpoliitik oleks nimetanud oma vastaseid saastaks või loopinud nende suunal mõnda muud dehumaniseerivat silti? Mitte ükski konservatiivne arvamusliider pole endale kunagi avalikus sõnavõtus lubanud selliseid termineid, mis tituleerivad nende ideoloogilised oponendid otsesõnu inimväärikust mitteomavaks kontingendiks. 

Arhiliberaal Ahto Lobjakas on sellega aga Eesti Rahvusringhäälingu eetris hakkama saanud.

Möödunud pühapäeval eetrisse läinud saates luges Lobjakas ette oma avalduse, milles ta väitis end kahetsevat sõna “saast” kasutamist, kuid lisas sama hingetõmbega, et see sõna väljendas ja väljendab endiselt tema isiklikke vaateid, kuigi “ei sobi Eesti Rahvusringhäälingu eetrisse ega aita kaasa tsiviliseeritud poliitilisele debatile Eestis.” Eelpool oli õpikunäide formaalsest vabandusest, mis sisuliselt vabandus ei ole. 

Lobjaka kaasus poleks üldse nii kõneväärne, kui sellega poleks seotud Eesti Rahvusringhääling, mis pakub Lobjakale edaspidigi mitu korda nädalas raadioeetrit ning ei näe tema sõnakasutuses ega ka tema hoiakutes erilist probleemi. 

Olukord on seda piinlikum, kuna teatavasti on rahvusringhäälingu näol tegu ainsa meediakanaliga, mille tegevust reguleerib seadus ning mis sellest tulenevalt on kohustatud tegutsema poliitiliselt tasakaalustatult ja korrektselt ning ühiskonna sidususele kaasa aitavalt, nagu näeb ette Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 6. paragrahv, milles seisavad muuhulgas nõudmised: “Programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud.” Ühtlasi nõuab seadus eriliselt, et rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud.

ERR kui avalik-õiguslik meediakanal, mida rahastavad maksumaksjad oma riigile loovutatud tuludest, peab hakkama enda tegevuse aluseks olevat seadust tõsiselt võtma ja seda täitma. Siin on tõsine ülesanne ka alustavale koalitsioonile.

ERRi juhtkond on aga Lobjaka käitumise sisulise heakskiitmisega andnud ühiskonnale selge sõnumi, et kui dehumaniseerivat keelepruuki kasutatakse valitsevale liberaalsele ideoloogiale ebameeldivate vastaste suunal, on seadusest tulenev nõue säilitada poliitiline tasakaalukus ja korrektsus pigem valikuline tegutsemisjuhend kui kohustus. 

Sellega ei või leppida. ERR kui avalik-õiguslik meediakanal, mida rahastavad maksumaksjad oma riigile loovutatud tuludest, peab hakkama enda tegevuse aluseks olevat seadust tõsiselt võtma ja seda täitma.

Siin on tõsine ülesanne ka alustavale koalitsioonile.

Tuleb tagada avalik-õigusliku meedia seaduskuulekus ning teha ERRist see, milleks ta oli algselt mõeldud – meediaasutus, mille ülesandeks on aidata kaasa Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele ning ühiskonna sidususele, mitte ühiskonna lõhkumisele ja valitseva liberaalse ideoloogia juurutamisele. Vajadusel tuleb lõputult üle korrata, et rahvusringhäälingu seaduse süstemaatilist rikkumist ei või ikka ja jälle ajakirjandusvabadusega õigustada.

Pildil EKRE ministreid rahvusringhäälingu eetris saastaks nimetanud Ahto Lobjakas. Foto: Scanpix