President Kersti Kaljulaid ja Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Foto: riigikogu/Erik Peinar

President Kersti Kaljulaid teatas sotsiaalmeedias, et pöördus kõigi riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega.

Kaljulaiu ettepanek tähendaks, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutataks välja erakorralised parlamendivalimised.

“Vastavalt kehtivale perekonnaseaduse § 1 sõlmitakse abielu Eestis mehe ja naise vahel. Kavandatav abielureferendum on mõeldud seda fakti üle kinnitama, samas kui pole üheselt selge, millised mõjud on rahvahääletuse teistsuguse tulemuse puhul,” kirjutas Kaljulaid.

“Arvestades ka uuringutulemusi, mis näitavad, et suure osa Eesti inimeste jaoks ei ole sellise rahvahääletuse korraldamine praegusel ajal oluline või vajalik, oleks minu hinnangul mõistlik selle rahvahääletuse korraldamisele kuluv aeg ja raha kulutada meie ühiskonda hetkel kurnava viiruskriisi lahendamiseks,” leidis Kaljulaid.

President viitas tõenäoliselt Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i korraldatud uuringule, mille novembrikuus avaldatud tulemustest selgus, et 58% vastanute hinnangul pole abielureferendum nii oluline riigielu küsimus, mille jaoks üleriikliku referendumi korraldamine on õigustatud”. Täpsemalt leidis 37% vastanutest, et referendumi korraldamine pole üldse õigustatud, ja 21%, et see pigem pole õigustatud.

Samas leidis Ühiskonnauuringute Instituut värskelt avalikustatud uuringus, et neist vastanutest, kes plaanivad referendumil osaleda, hääletaks 64% selle poolt, et abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks. Rahvahääletusel osaleks aga instituudi ja uuringufirma Norstati koostöös korraldatud uuringu tulemusel 72% vastajatest.

“Praegu on kavandatud rahvahääletus läbi viia muu riigielu küsimusena, mis ei too kaasa mingit poliitilist vastutust. Kui tegemist on parlamendisaadikute enamuse hinnangul tõesti niivõrd olulise riigielu küsimusega, mille osas rahvahääletuse läbiviimine antud ajahetkel on möödapääsmatu, oleks aus see siduda ka enda poliitilise vastutusega. Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna,” teatas Kaljulaid.

Säärane variant oleks tema sõnul oma olemuselt usaldushääletus praegusele riigikogu koosseisule. “See oleks aus käitumine valijate suhtes ja samm selle poole, et taastada parlamendi ja poliitika usaldus ja väärikus. Eesti rahvas tahab riigikogu üle uhke olla ning kutsusin Riigikogu saadikuid üles selleks põhjust andma,” resümeeris Kaljulaid.

Toimetas Jaanus Vogelberg