Väljavõte Valitsuse koroonavaktsiini reklaamist. Pildil Arkadi Popov. Ekraanitõmmis.

"Ära kahtle! Pane õlg alla!" Reklaami intellektuaalse taseme järgi saab otsustada selle siiruse ja tõesuse üle. Mida rumalam ja primitiivsem reklaam, seda kindlam on, et tegemist ei ole hea asjaga, kirjutab Malle Pärn Objektiivi kolumnis. 

Ära kõhkle! Pane õlg alla! Täida oma solidaarsuskohustust!

Liberaalse eetika ekspert ahastab: "Kas peame leppima sellega, et osa inimesi ei täida oma solidaarsuskohustust hoida kaitsepookimise läbi enda ja teiste elu ja tervist?" 

Juba keeleliselt, nii vormilt kui sisult, on see üsna kohmakas lause. Eetikast rääkides võiksime olla oma mõtete väljendamisel hoolikamad ja täpsemad. Keskendun sisule, mis ometi on kuidagi prohvetlikult aus. 

Mida tähendab siin solidaarsuskohustus? Kas me oleme näljas ja "osa inimesi" sööb rikkalikult kalamarja, teised aga ei saa enam leivakoorukestki endale lubada? 

Pange tähele, ta ei räägi mitte lihtsalt solidaarsusest, vabatahtlikust ühistundest kaasinimestega, vaid solidaarsuskohustusest! Täpselt nagu nõukogude aja eetikud rääkisid kommunismiehitaja moraalikoodeksist. 

Ma ei tea, äkki on selline kohustus kuskil meie seadustes juba kirjas, et inimesed Eestis on kõik kohustatud alluma kõigile valitsuse ideoloogilistele nõudmistele? 

See "solidaarsuskohustus" on ju samuti üks propagandakaigas nagu ka "vastutustundlik käitumine". Et olge ometi solidaarsed nendega, kes on juba valitseva ideoloogilise süsteemi sõna kuulanud ja vabatahtlikult selles inimkatses osalevad? Miks teil peaks olema eelis, juhul, kui see vaktsiin peaks äkki osutuma eksituseks või koguni genotsiidiks? 

Omamoodi huvitav on vaktsineerimise nimetamine kaitsepookimisesks. Justkui meile ikka midagi poogitaks selle süstiga külge. Taimi poogitakse, et nende omadusi muuta, et aretada uusi sorte. Kas see vaktsiin siis ikka midagi meis ka muudab? Ehk tõesti aretab uue inimliigi? Kas parema või halvema? 

Mitte keegi ei ole ära tõestanud seda, et "õla alla panemisega" teiste ja enda elu ja tervist hoitakse. Sest siis, kui ei vaktsineeritud, ei olnud meil nii palju haigeid kui praegu, kus enamus on vaktsineeritud. Ja vaktsineeritud haigestuvad! 

Postimehe ajakirjanik küsis minult, kust vaktsiinis kahtlejad võtavad oma informatsiooni. Eks ikka internetist, kust mujalt. Aga valikuliselt. 

Mina võtan vastu informatsiooni, mis tundub mulle loogiline ja usaldatav. Mille tagant ei paista mingi miljardäri tohutu kasumiteenimise sarved. Mis ei tekita minus tunnet, et räägib mingi süsteemi teener, selleks, et kaitsta seda süsteemi, – et tema eesmärgiks ei ole haigusega võitlemine ega mure rahva tervise pärast. 

Mina usun neid teadlasi, kelle esinemises ma tunnen ära siira soovi inimesi aidata ja haigusega võidelda. Otsida ja leida tõde. Näiteks Peter McCullough, palun väga, otsige internetist üles. Ma usun teda, mitte Popovi või Lutsarit, sest ma tunnen, et tema räägib seda, mida ta päriselt mõtleb ja millesse usub, aga meie vaktsiiniusklikud suruvad meile peale neile endilegi kõrgemast instantsist pealesurutud ideoloogiat, millesse nad tegelikult ehk ise ei usugi. Nad on sellele allutatud ja nad on kohustatud selle instantsi käske täitma. 

Aga selliseid teadlasi ja arste, kes räägivad teistsugust juttu, on juba suur hulk, nii meil kui mujal maailmas. Miks neid tõrjutakse ja halvustatakse? Miks neid kuulda ei võeta? Miks isegi ei kaaluta, kas hoopis neil võiks õigus olla? Kas me KÕIK ikka oleme huvitatud selle pandeemia võitmisest ja võimalikult suurema hulga inimeste päästmisest? Või ei ole? 

Kas võimu poolel olev, võiks vist öelda poliitiline meditsiiniüsteem on huvitatud ainult kõikide inimeste vaktsineerimisest? On see eraldi eesmärk, kas inimeste tervis ja haiguse võitmine ja ravimine neid enam ei huvitagi? 

Ära kahtle! Pane õlg alla! 

Reklaami intellektuaalse taseme järgi saab otsustada selle siiruse ja tõesuse üle. Mida rumalam ja primitiivsem reklaam, seda kindlam on, et tegemist ei ole hea asjaga. 

Ideoloogiline ajakirjandus jaotab inimesed gruppidesse, ühtesid kiidetakse, teisi laidetakse. Vaktsineeritud on vastutustundlikud, teistest hoolivad, arukad, solidaarsed, teadlikud, usuvad teadust ja nii edasi. 

Vaktsiinides kahtlejad on vastutustundmatud, teistest mittehoolivad, egoistlikud, eluheidikud, rumalad, "lamemaalased" ja nii edasi. 

Keegi ei räägi vaktsineeritutest nii halvustavates terminites, pange tähele: vaktsiinides kahtlejad ei sõima vaktsineerituid. Miskipärast on just vaktsineeritud need, kes kahtlejaid sõimavad ja süüdistavad ja tahavad neid ühiskonnast välja tõrjuda, neile arstiabi ära keelata, neilt hakata ravikindlustust ära võtma, neile haiglate uksed sulgeda. 

Eks või see tekitada mulje, et inimene on ehk selle vaktsiini mõjul nii kurjaks muutunud? On lausa täheldatud, et enne rääkis ta väga arukat juttu ja temaga oli võimalik rahulikult ja mõistlikult ükskõik mis teemasid arutada, – ent peale vaktsineerimist on ta korraga muutunud jäigaks fanaatikuks, kes vaktsiinis kahtlejaid lamemaalasteks ja kloorijoodikuteks sõimab ja tahab nad vangi panna. Ongi äkki vaktsiini kõrvalmõju? 

Kas nii raske on aru saada sellest, et inimesed on erinevad – erinevus ju rikastab, hõiskavad liberaalid. Vähemusi tuleb kaitsta! – hõiskavad liberaalid. Aga ikka ainult siis, kui see vähemus neile meeldib, ainult nendel vähemustel olgu eluõigus, keda nemad on välja valinud ja oma kaitse alla võtnud. Teised olgu vait ja kuulaku nende sõna! 

Vaktsiinivastased – on väga vale termin! Juba valede terminite kasutamine näitab, et tegemist ei ole tõega, vaid propagandaga!

Õige oleks öelda vaktsiini vajalikkuses ja kahjutuses KAHTLEJAD. Väga paljud inimesed lihtsalt ei usalda ja kardavad seda tundmatut vaktsiini. 

Võimalik et see vastumeelsus on tingitud inimese alateadlikust enesekaitseinstinktist: vahel on ju nii, et inimene jätab kuhugi minemata, ja hiljem selgub, et seal oleks ta õnnetult surma saanud. 

Mis siis, kui inimene ei taha seda vaktsiini, sest ta "kaitseingel" või sisetunne ütleb talle, et ta selle süsti kätte sureb? Kuidas tohib sellist inimest sundida ennast tapale viima? Lase ennast süstida ja sure? Sest juhul, kui inimene sureb selle süsti kätte, siis on see ju tapmine. 

Niisiis: mitte vastalised, mitte vaktsiinivastased, vaid kahtlejad! Inimesed, kes kardavad tundmatu, põhjalikult läbiuurimata vaktsiini ohtlikke kõrvalmõjusid. 

Meie hirm on kahepoolne: muidugi me kardame seda rasket haigust, aga me kardame ka tundmatut vaktsiini, mille kohta me oleme näinud ja kuulnud, et sel võivad olla rasked kõrvalmõjud – kes tahaks ühe süsti pärast eluaegseks invaliidiks jääda, osaledes tasuta inimkatses? Või koguni surra, kusjuures tema lähedastele ei maksta tema surma eest isegi mitte kindlustusraha.

Hirmu ei saa seadusega ära keelata. Eesti valitsus ei ole meie demokraatlikku vabariiki ümber nimetanud huntariigiks ega totalitaristlikuks riigiks ega militaarriigiks – ametlikult on meie riik ikka veel demokraatlik. Ja õigus elule on demokraatias üks väga oluline inimõigus. 

Kogu maailmas on olnud palju surmajuhtumeid, mida varjatakse, mida isegi ei uurita, samuti väga raskeid kõrvaltoimeid, rääkimata meeletust vihast nende vastu, kes ei taha või ei pea vajalikuks ennast vaktsineerida. 

Propagandistid ei ole õnneks kunagi eriti arukad, nad ei saa aru, et mida suurem on propaganda surve, seda vähem seda usutakse, seda vähem see inimesi mõjutab, selle mõju võib pigem olla vastupidine: mida rumalam, agressiivsem ja primitiivsem propaganda, seda vähem seda usutakse ja seda rohkem selle vastu protestitakse. Ilmselt sellepärast, et tarka inimest ei saa ju rumala propaganda teenistusse värvata. 

Kui midagi väga vägivaldselt peale surutakse, siis tekib mõtleval inimesel alati kahtlus, et see ei saa olla hea asi, mille vastuvõtmiseks on vaja inimesi sundida. Ma ei tea mitte ühtki head asja, mida oleks inimestele vägivaldselt peale surutud või tohutute kampaaniatega tänavatele välja riputatud. 

Tige sildistamine on alati vaimse allajäämise näitaja. Kui mingi teooria on tõene, õige ja usaldatav, siis on seda võimalik inimestele mõistuslikult selgitada. 

Palun tehke seda! Ärge taguge kaikaga pähe nendele, kes teie dogmades kahtlevad!

Lollideks, rumalateks, hoolimatuteks, lamemaalasteks, kloorijoojateks tembeldamine lööb lolli templi tembeldajale endale. Igaüks saab aru, et tembeldaja lihtsalt vihastas, et tema usudogmas keegi kahelda julges. Ent tal ei ole selle kaitsmiseks argumente ja ta haarab kaika, et sellega sõnakuulmatut isemõtlejat tümitada. 

Maailm on ju interneti kaudu meie kõikide ees lahti, ja seal on mitmesugust informatsiooni. Palgaline teadlane ja palgaline rahvajuht on kohustatud läbi kaaluma ka seda informatsiooni, mis tema kitsa poliitilise programmiga kokku ei lähe. 

Eriti kriisi tingimustes. Ta peab mõtlema rahvale, mitte rahale. 

Mõtlev inimene otsib ju ka seda informatsiooni, ja kui ta näeb, et juht või võimu poolel olev teadlane ei arvesta või ei tea seda, mida tema teab ja usub, siis see juht ja teadlane kaotavad tema usalduse. 

Tema usub pigem McCullough'it kui vaktsiinidogmaatikuid! Ja need dogmaatikud ei tee midagi, et oma dogma õigsust meile tõestada! Nad ainult KUULUTAVAD, et nendel on õigus ja kõik peavad nende sõna kuulama, et siis ootab meid helge tulevik. 

Aga seda helget tulevikku ei paista miskipärast kuskilt. Vaktsineeritud inimesed haigestuvad. Ja hõikavad veel haiglavoodistki: Vaktsineerige" Pange õlg alla! 

Miks? Mida see vaktsiin nendega tegi? 

Selgitan veel, ehkki poolkirjaoskamatud võivad mind süüdistada selles, et ma kaitsen "lamemaalasi" ja halvustan tänuväärset tööd tegevaid teadlasi. 

Ma ei halvusta kedagi, ma püüan SELETADA, mis maailmas ja inimestes toimub, sest ma tajun ja tunnetan reaalsust ja tunnen siirast huvi inimese kui sellise vastu, ma tahan näha asjade põhjusi, mitte tulemusi või tagajärgi või mingi tegutsemise vilju ja õisi. Selleks, et raskeid olukordi ükskord ometi lahendama hakata, mitte neid iga kaikahoobiga veel rohkem sassi ajada. 

Ütleme, et inimene kardab vaktsiini, sest ta kuulis, et keegi suri süsti tagajärjel. Meditsiinisüsteem püüab talle selgitada, et surma põhjus oli miski muu, mingi inimeses peidus olnud haigus. Aga ta suri ju siis, kui talle tehti see süst! Kui poleks seda süsti tehtud, ehk oleks ta selle haigusega elanud veel mitu aastat? 

Samuti on kõrvaltoimetega. Öeldakse, et see on inimese immuunsüsteemi häire. Aga see häire tekitati selle konkreetse süstiga! Kui seda süsti poleks tehtud, ehk oleks see inimene siis tervena võinud elada palju aastaid? 

Kas pole tohutu õnnetus surra või muutuda eluaegseks invaliidiks ühe süsti tõttu? Nii-öelda surra tervena või invaliidistuda ilma ettevaatamatusest või oma hooletusest tingitud traumata? Minule tundub see ülekohtusena. 

Kas see pole tapmine? Inimene tapeti ühe õnnetu süstiga. Nagu eutanaasia, ainult et see pandi toime terve inimese kallal ja ilma tema teadliku soovita surra. 

Kas see pole inimese invaliidistamine? Kas see pole kuritegu? Meditsiinisüsteem, kas teadmatusest või hooletusest tappis või invaliidistas terve inimese? Jättis mingil subjektiivsel põhjusel tähelepanemata ja kriisiolukorras ärakasutamata mujal maailmas edukalt kasutatud ravimid? 

Juhul, kui inimene haigestub koroonasse, satub haiglasse ja teda ei õnnestu ravida ning ta sureb, siis ta sureb haigena, mitte tervena, tal on väga paha olla, ta kannatab ja surm vabastab ta kannatustest, tuleb talle kergendusena, mitte ootamatu ja vägivaldse mõrvarina!

Meditsiin ei ole kõikvõimas, seega ei tohi ta olla ka viimseni enesekindel. Meditsiin ei tohi tarvitada vägivalda, kui pole just tegemist ühiskonnaohtliku elemendiga. Vaktsiinis kahtlejad ei ole ühsikonnaohtlik element! 

Vastupidi, nad on vastutustundlikumad kui vaktsineeritud, nad ei veereta oma isiklikku vastutust mingile imerohule (vaktsiin), nad on ettevaatlikud ja püüavad teha kõik, et haigust vältida ja sellest hoiduda ja hoida ja kaitsta nii oma lähedasi kui ka teisi kaasinimesi. Koroonavaktsiin ei ole imeravim.

Meditsiin ju teatud mõttes tegutseb väga sageli riski piiril, inimene on liiga suur mõistatus, me ei ole suutelised teda täielikult läbi nägema ja ära seletama, ei füüsiliselt ega ammugi mitte hingeliselt või vaimselt. 

Haiglas püütakse inimest ravida, võimalik, et mõnikord eksitakse, nagu on avaldatud oletusi, et see kopsu ventileerimine võib mõne inimese hoopis tappa, mitte terveks ravida – aga surmav vaktsiinisüst on ju tapmine? 

Kui inimene vabatahtlikult nõustub ennast süstida laskma, siis on see tema vastutusel, aga kui poliitika või meditsiinisüsteem SUNNIB inimest vaktsineerima ja ta sureb, siis on see mõrv. Mitte küll tahtlik, loomulikult, aga siiski on see mõrv, teadmatusest, hooletusest, üleolevast suhtumisest inimese enda tahtesse ja sisetundesse. Vägivaldsest allutamisest valitsevale usudogmale või poliitilisele ideoloogiale. 

See on minu inimlik loogiline mõttekäik, mitte kellegi tahtlik halvustamine ega "lamemaalaste" õigustamine!

Vabandan ette, kui mu loogika ja mõttekäik on ekslik ja rumal, ja ootan siiralt argumente, millega mu rumalus paljastatakse. Olen alati meelsasti valmis vaimseks arenemiseks!

Aga president Kaljulaid kuulutas, et Eesti Vabariigis on sõna vaba ja ma kasutan tema kaitse all universaalset inimõigust, mida nimetatakse sõnavabaduseks.