Surnukeha. Foto: Nito/Bigstockphoto.com

USA Demokraatide rahvuskomitee (DNC) kelmuse ja pettuse pärast kohtusse kaevanud isikute esindaja on pöördunud föderaalkohtuniku poole palvega tagada hagejatele riiklik kaitse, tuues põhjuseks kohaliku föderaalprokuröri Beranton Whisenanti, nende kohtukäskjala Shawn Lucase ja väidetavalt WikiLeaksile DNC meilid edastanud Seth Richi enneaegsed surmad.

Hagejad otsustasid paluda kaitset ka oma advokaatidele, pereliikmetele ja kõikidele potentsiaalsetele tunnistajatele DNC kelmuse kohtuasjas," kirjutab TruNews.

Lisaks mainis esindaja Jared Beck ära "hiljutise kummalise ja häiriva käitumise, sealhulgas hagejate, nende advokaatide ja töötajate aadressil tehtud ähvardused."

Kohtunik lükkas palve tagasi, tuues ettekäändeks hagejate suure hulga ning tõsiasja, et nad paiknevad hajutatult 46 erinevas jurisdiktsioonis, mistõttu "peaksid sellele spetsiifilisele kaasusele ilmselt pühendama oma pingutused ja tähelepanu kogu USA õiguskaitseteenistus (United States Marshals Service) ning jätma täitmata kõik oma teised arvukad ülesanded kogu riigis."