Kersti Kaljulaid. Foto: Scanpix

Brüsseli vasall Kersti kuulutab, et "sõna on vaba" ja kõik inimesed on "võrdsed", aga mõtleb ta seda ikka nii, et "liberaali" sõna on vaba, isegi siis, kui see on alatu laim. Konservatiivi sõna ei ole kunagi vaba, konservatiiv nende "sama palju inimeste" hulka ei kuulu, kirjutab Malle Pärn.

Ma olen mõelnud, et see rahvas, kes lauluväljakul laulis: "eestlane olla on uhke ja hää", kes seisis Balti ketis, kes läks rahumeelselt Toompeale interrinde rünnakut takistama, kes läks paljaste kätega vene tankidele vastu, – see rahvas tahtis päriselt Eesti Vabariiki, mitte uut Nõukogude Liitu! Iseseisva, oma riigi ideaal oli see, mis inimesed rõõmu ja lootusega kodudest välja tõi, mitte üleminek ühe hoolimatu isanda käskude alt teise, veel hullema käskude alla. 

Väga kiiresti jahutati maha see rahva õhin ja tapeti see lootus. Peatselt hakati Eestit tüürima uue ikke alla. Kõik ümberkorraldused tehti nõnda, et me ei saaks hakkama iseseisva riigina, et me peaksime minema, müts peos, Euroopa suurriikide ukse taha kerjama. Kõik seadused allutati Brüsseli tahtele, meie ühiskondlik süsteem vormiti Brüsseli eeskirjade järgi. 

Meie senised valitsused on ju petnud oma rahvast, nad on meid juba maha müünud, nad on valmis ehitanud mingi monstrumi, mis nagu igavene jõumasin ragisedes ringi käib ja oma lapsi õgib. 

Juba 90-ndate aastate lõpust ilmusid meie ajalehtedesse ja portaalidesse üsna valusalt kriitilised artiklid. Murelikult tõsised ja ausad. Mõnda aega oli meil sõna tõesti vaba ja meedia oli avatud kõigile. 

Nüüd aga valitseb meie ametlikus meedias äärmine enesekesksus ja vaimne piiratus. Mingi kuri kamp oleks nagu võimu haaranud. Kõik peab toimuma nii, nagu NEMAD seda näevad ja tahavad. Kõik muu on vale, halb, kuri, tige, tagurlik, rumal. Nagu oleks inimese vaimne maailm suletud mingisse kinnisesse karpi? Iseendast ja oma klikilähikonnast kaugemale ei osata näha. Ei tahetagi näha! Nagu kinniste silmadega kassipojad. Ime siis, et neil pole ka mingit missiooni- ega vastutustunnet. Ühiskonna, rahvuse elu ja tulevik ei lähe korda. Maailmaajaloost rääkimata. Justnagu oleks kohe-kohe veeuputus tulemas. 

Mind tõesti huvitab, missugune kamp või kontor produtseerib seda absurdset ideoloogiat ja õpetab välja oma marukoerad, kes seda laiali kannavad? Selge, et see "golfi hoovus" ei ole spontaanne ega looduslik, see on raudselt välja töötatud ja  kutsikatele kätte õpetatud.

Meid süüdistatakse rassismis. Täiesti alusetult. Sellega tahetakse tähelepaanu kõrvale juhtida sellelt, mis päriselt toimub, meie tegelikelt probleemidelt, et me ei saaks anda neile õiglast hinnangut. Sellega delegeeritakse süü kurjategijalt ohvrile, vägistaja süü vastuhakkajale. 

Tegelikult pole keegi teinud mingeid sapiseid märkusi otseselt nahavärvi ja usu kohta, justkui kõik tumedama nahavärviga inimesed või moslemid või üldse aafriklased oleksid alaväärtuslikumad kui meie, valged Euroopa kristlased. 

Neid on ehk ette tulnud emotsionaalsetes kommentaarides, mida on ometi võimalik mõista: mingite üksikute juhtumite põhjal tehakse ju üldistusi, kui neid hakkab esinema liiga sageli, siis öeldaksegi, et "kõik nad on sellised" ja "me ei taha selliseid kaabakaid oma kodumaale". Mõista, mitte kohe hukka mõista!

Iga rahvus või rass või usklik on kahtlemata õige ja normaalne OMAS keskkonnas. Võõrasse keskkonda minnes peab ta aga selle keskkonnaga kohanema. Oleks ju veider vaid napi niudevööga Lapimaa talves ringi kõndida? 

Nii et sel niinimetatud "rassismil" ja "ksenofoobial" on põhjus, on juured, mida ei ole kasvatanud need vihaselt reageerivad inimesed, vaid need sellest teisest rassist või rahvusest või usust, kes on oma vägivaldse või häbematu ja kultuuritu käitumisega terve oma rassi mainet maailmas nii tõsiselt kahjustanud, et paljud inimesed on selle pettumusena mõttes üle kandnud tervele nende rassile või rahvusele või usule. 

Kui üks teisest rassist immigrant sooritab mingi kurja teo, siis arvatakse see tema isiklikule "kontole", kui aga suur hulk mingist rassist või rahvusest või usust võõrsil kurje tegusid teeb, põletab, vägistab, tapab, siis on ju loomulik, et see kantakse terve rassi, rahvuse või usu "kontole". Süüdistada tuleb neid kurjategijaid, mitte kohalikke teistsuguse kultuuriga elanikke, kes võõraste kurje tegusid hukka mõistavad. 

Pealegi, me pole ju näinud, et nende oma rahvuse või usukaaslased oleksid neid korrale kutsunud, ometi on neid Euroopas juba väga palju, ja nad väidavad, et on põgenenud "sõja eest". Miks nad seda sõda siis teises riigis tänamatute pagulastena edasi peavad? 

Niisiis, kriitiline suhtumine halvasti käituvatesse inimestesse EI OLE rassism. Ja kes nimetab rassismiks kurjategija kurjategijaks nimetamist, see on ise samal tasandil selle kurjategijaga. 

Me peame ikka ja jälle tagasi vaatama, viimaste aastate poliitilisi eksimusi ei tohi ära unustada, sest nende järgi saame aru, millise ideoloogiaga meil tänapäeval rinda pista tuleb.

Möödunud aastal tuli sotsiaalministeerium tänavale põhimõtteliselt õige kampaaniaga, sest paljudele inimestele tuleb tõesti meelde tuletada, et me kõik oleme "sama palju inimesed". 

Mulle ei meeldi see vigane väljend, seda mõtet oleks saanud ka mõistlikult tänavale tuua, aga ma lähtun siin sellest, sest see on nende niinimetatud "liberaalide" endi üleskutse, nende keele ja mõistmise tasandil. 

Sotsiaalministeerium peaks alustama sellest, et teeb selgeks oma ülalpeetavatele lemmikutele, et ka konservatiivid ja traditsioonilise perekonna kaitsjad on "sama palju inimesed" kui nemad. 

Plakatitel oleks tulnud näidata neutraalseid inimesi, mitte sotsiaalministeeriumi valitud "uue eliidi" esindajaid. See kampaania oli ju korraldatud ainult nende gruppide propageerimiseks, niisiis, nende esile tõstmiseks, see ei olnud mitte üleskutse KÕIGI võrdsuse tunnustamisele. See oli samasugune valelik käik nagu vägivallaennetuse auhind vägivallatsejale ja ropendajale kleidiga Mikule

Miks EKRE juhid "liberaalide" meelest "sama palju inimesed"ei ole? 

Ka nendel on õigus oma riigis elada ja vabalt OMA põhimõtteid ning soove väljendada, oma elu jooksul kogutud tarkust rahva heaks rakendada, täpselt sama palju nagu "liberaalidel". Neil on samasugune õigus juhtida rahva tähelepanu kõigele sellele, mis meil seni nende meelest valesti on tehtud, ja mida praegune huntavalitsus jälle valesti teeb. 

EKRE tegevust riigikogus toetab vähemalt sada tuhat "samapalju inimest"! 

Kui rahvas valis nad riigikogusse, ja nad oskasid peale valimisi käituda arukamalt kui need, kes ennast ülbelt opositsiooni mängisid, kui nad täiesti legitiimselt suutsid moodustada uue valitsusliidu, siis oli neil seaduslik õigus seda riiki oma nägemuse ja oma põhimõtete järgi suunata ja juhtida! 

Ent opositsioon hakkas käituma täiesti riigivastaselt, õiguskaitseorganid oleksid pidanud vahele astuma ja kõik riigikogu hüsteerikud neile ilmselt ülejõukäivast ametist vabastama. Meil nad hoopis aidati valitsusse!

Ka Marti Kuusik on "sama palju inimene", ka Varro Vooglaid on "sama palju inimene". Ka neid tuleks kaitsta rumalate laimajate ja tigedate labaste mõnitajate eest. Ka nemad väärivad võrdset kohtlemist! 

On seda tõesti nii raske mõista? "Liberaalide" õõnsad valed paistavad läbi, ükski mõtlev inimene ei võta neid enam tõsiselt. 

Nad ju tahavad kõik inimesed allutada oma totalitaristlikule ideoloogiale, nad tahavad inimestelt ära võtta mõtte- ja sõnavabaduse, teha nad varajasest lapseeast peale mõistuseta lõbu- ja seksihimulisteks tarbijateks, õõnsateks ja valelikeks nagu nad ise. 

Ka Brüsseli vasall Kersti kuulutab, et "sõna on vaba" ja kõik inimesed on "võrdsed", aga mõtleb ta seda ikka nii, et "liberaali" sõna on vaba, isegi siis, kui see on alatu laim. Konservatiivi sõna EI OLE kunagi vaba, ja EKRE inimesed nende "sama palju inimeste" hulka ei kuulu. Nemad ei ole võrdsed, neid tohib vihata, ja seda vihkamist tohib tervele maailmale kuulutada isegi see inimene, kellele rahvas presidendipalka maksab. Uskumatu häbematus! Ja needsamad inimesed, keda ta vihkab, peavad talle hakkama maksma veel eluaegset toetusraha? Ekspresidentide toetamine tuleks kiiresti ära lõpetada!

Ja tegelikult tuleks terve see Kadrioru meeskond ära koondada, rasked ajad ju meil, nagu valitsus räägib? Mõelge, milline kokkuhoid? Ehk saaks ometi ka kaitseväe väärikuse alles hoida? 

Õige küsimus rahvale: Kas koondada kaitseväe orkester või presidendiamet?