Markus Järvi kutsub kõiki Objektiivi lugejaid panema meie ühisele meediaprojektile oma õla alla kasvõi väikese annetusega, sest ilma lugejate toetuseta poleks Objektiivi ja selle poolt pakutavat uudiste- ja arvamuslugude valikut, mis Eesti pahemliberaalset meediapilti pisutki tasakaalustaks.

Head Objektiivi lugejad ja sõbrad!

Nädal aega kestnud Objektiivi jõulueelne annetuskampaania on hästi käima läinud ja me oleme näinud, kuidas paljudele lugejale on Objektiivi edasikestmine oluline. Ent eesmärgi saavutamiseni on veel tükk maad minna.

Seepärast kutsun veel kord üles kõiki meie lugejaid toetama Objektiivi omapoolse annetusega!

Tuletagem hetkeks meelde, milliseid teemasid on Objektiiv käsitlenud, mida peaaegu mitte keegi teine Eesti ühiskonnas välja toonud ei ole.

  • Me oleme kaitsnud abielu ja perekonna mõistet, mida püütakse “kooseluseaduse” nn homoabielu hiiliva seadustamisega moonutada.
  • Oleme seisnud vastu sootuseideoloogia levitamisele koolides ja seadusandluses.
  • Me oleme järjepidevalt kaitsnud sõnavabadust, mida üritatakse nn vihakõne kriminaliseerimisega koomale tõmmata.
  • Oleme osutanud, kuidas usu-, veendumuste- ja südametunnistuse vabadust hakkab pärssima sotsiaalministeeriumis kavandatav diskrimineerimise keelu laiendamine.
  • Samas kui oleme kritiseerinud globalistliku jälgimisühikonna püüdlusi tungida inimese privaatsfääri oleme tõstnud esile ühiskonna toimimise eelduseks olevaid moraalseid väärtusi ja voorusi, rääkinud kodanikuväärikusest ja osutanud Eesti ühiskonna kesksele probleemile: orjameelsuse massilisele levikule eelkõige meie juhtkonna seas.
  • Haamerdame järjepidevalt poliitikute, parteide ja massimeedia ebaväärikat, valelikku ja omakasupüüdlikku tegevust ja kritiseerime globalistliku ideoloogia nimel teostatavat rahvusriigi lammutamist.
  • Oleme seisnud sündimata laste eluõiguse eest ning väljendanud oma ühemõttelist hukkamõistu surmakultuurile, mille tulemusel Eesti rahvaarv väheneb, perekonnakultuur laguneb ja ohtu on seatud riigi ja rahva edasikestmine.
  • Me oleme ikka ja jälle rääkinud vajadusest anda rahvale tagasi rahvaalgatusõigus ja muud demokraatlikud õigused.
  • Oleme seisnud maksumaksja kulul teostatava Rail Balticu hirmkalli joonlauatrassi vastu ja toonud meie lugejateni kümneid selleteemalisi videointervjuusid ja mitmeid raadiosaateid.
  • Juba pikka aega oleme kõnelnud riigi ehk meie enda rahadega üleval peetavtest võltskodanikuühendustest, mis on loodud selleks, et pesta teie ja teie laste ajusid, osutades sealjuures, kui vajalik on reaalse ja sõltumatu kodanikuühiskonna teke Eesti ühiskonnas.

Seda kõike teeme me päevast päeva järjekindla töö tulemusel. Ent pange tähele – kõike eelnevat ei suudaks me ellu viia, kui teie, head lugejad, meid ei toetaks.

Kuna meie töö nõuab püsivaid kulutusi, siis vajab see ka püsivaid sissetulekuid. Niisiis palun teid, head lugejad, et lisaks ühekordsele toetusele teeksite Objektiivile ka igakuise püsiannetuse. Seejuures on oluline absoluutselt iga annetus, sõltumata summast.

Ärge jätke asja ootele, vaid andke oma panus Objektiivi töösse kohe täna! Tänan teid ja soovin teile kaunist advendiaega!