Uue valitsuse maksupoliitika jätkab vana valitsuse vigu ja sünnitab neid juurde. Milline peaks olema kõige üldisemalt hüvelise riigi majandusliku elu vundament? Markus Järvi visandab nädalakommentaaris paari lausega konservatiivse nägemuse.

End paremparteideks kuulutanud IRL ja Reformierakond on näidanud aastate vältel, kuidas praktikas viiakse ellu kõike muud kui seda, mis klassikalisele paremerakonnale kohane on.

Toetatakse üha suuremat bürokraatiamasinat, ametnike kasti kasvu ja parteilise nisa otsas rippuvat MTÜ-tööstust. Selle kõige ülevalpidamiseks tõstetakse loomulikult makse. Lihtsalt ja lühidalt: ehitatakse üles riigitotalitarismi.

Eestis on juba pikemat aega viinud vana head sotsialismi ellu eelkõige “paremparteid”.

Sotsidest ja Keskerakonnast oleks seda kõike võinud oodata, ent Eestis on juba pikemat aega viinud vana head sotsialismi ellu eelkõige “paremparteid”.

Millised võiksid aga olla konservatiivide nägemuses tõeliselt vabade kodanike riigi majanduslikud alustalad? Kohe alustuseks tuleb öelda ühte: need on seotud inimeseks olemise moraalse tervikuga. Pole olemas majandust ilma inimeksistentsita, nagu pole olemas inimeseks olemist ilma moraalse dimensioonita.

Kuulake ja vaadake lähemalt nädalakommentaarist.