Valijamehed! Mina toetan nendel presidendivalimistel Mart Helmet. Ma ei tea, keda teie toetate, ent panen teile südamele ühte. Ükskõik, kelle poolt te hääletate, toimige oma südametunnistuse kohaselt. Hääletage selle kandidaadi poolt, keda te tõeliselt tahaksite näha Eesti presidendina, mitte selle poolt, keda keegi teine on teil käskinud hääletada. Näidake, et otsustajateks olete teie ja mitte erakondade tagatoad, ütleb Markus Järvi nädalakommentaaris.

Viimastel nädalatel on avalikkuse ette jõudnud EKRE aseesimehe Martin Helme paljastused, kuidas valitsusringkonnad üritavad mõjutada presidendivalimiste tulemusi. Martin rääkis, kuidas osad valijamehed on öelnud, et nemad ei saa Mart Helme ülesseadmiseks oma toetusallkirja anda, sest nende abikaasat on ähvardatud vallandada riigiametist, teised kardavad, et nende vallalt võetakse rahad ära. Kolmandatel on eraettevõttega riiklikud abiprojektid, mille rahad ähvardatakse kinni panna.

Ma ei kahtle, et see kõik vastab tõele. Olen oma senises töös kohtunud kümnete inimestega, kes on kõik rääkinud täpselt sedasama juttu. Valitsuserakondade poolt kontrollitud ametkondades ja ministeeriumites on püsti pandud hirmuvalitsus. Kes punasest joonest üle astub, kukub toiduahelast välja ja saab kinga.

Sellise terrori abil on suudetud vaigistada pea kogu avalik sektor, milles tundub valitsevat Nõukogude sõjaväest tuntud lühike reeglistik:

  1.  Ülemusel on alati õigus.
  2.  Kui ülemusel ei ole õigus, siis vaata punkti 1.
  3.  Kahtluste korral vait olla ja edasi teenida.

Et riigivõim sekkub valijameeste valikutesse ja üritab neid ähvardustega vaos hoida, on täiesti skandaalne nähtus – see näitab, et Eesti etteotsa on roninud mafioossete kalduvustega aparatšikud, jupijumalatest nomenklatuur, kellele näib kõik olevat lubatud.

Hirmutamine, väljasöömine, süüdimatu ja küüniline valetamine, manipuleerimine – sellest käekirjast tunneb juba kaugelt ära Autorollo, hr Nilssoni ja Rosimannuste seltskonna ehk Reformierakonna tagatoa.

Ent nagu ütleb kulunud kõnekäänd – paaristantsuks on vaja kahte. Siin ilmnebki teine, palju olulisem tasand, millest koorub välja sõnum teile, head valijamehed!

Valitsusringkondade küüniline mõjutamine võib tulemuslikuks osutuda üksnes siis, kui te sellele allute. Mida rohkem te sellele allute, seda karistamatumalt ja jultunumalt meie partokraatlik eliit teiega ja kogu rahvaga käitub.

On aeg värisemine ja virisemine lõpetada! Kui teid on valitud sellele kohale, kus te praegu viibite, siis on teie õlgadele asetatud ka kohustus käituda väärikate kodanikena, kes lähtuvad ühishüvest ja Eesti parimast käekäigust.

On aeg lõpetada allumine ebaõiglasele mõjutamisele ja hirmutamisele!

Mina toetan nendel presidendivalimistel Mart Helmet. Ma ei tea, keda teie toetate, ent panen teile südamele ühte. Ükskõik, kelle poolt te hääletate, toimige oma südametunnistuse järgi. Hääletage selle kandidaadi poolt, keda te tõeliselt tahaksite näha Eesti presidendina, mitte selle poolt, keda keegi teine teil on hääletada käskinud.

Näidake, et otsustajateks olete teie ja mitte erakondade tagatoad – mitte hirm, mitte vääritu pugemine, vaid aus riigimehelik hoiak teie südames!

Soovin teile tarku ja julgeid otsuseid.