Toomkiriku varemetesse kavandatud klaasist restoran. Foto: Koko Arhitektid

Tartu toomkiriku varemetesse planeeritava restorani projekt ei saanud muinsuskaitse eritingimusi, sest praeguse projekti järgi ehitades ohustaks rajatis kultuurkihti ja varemeid ehk mälestise säilimist. Varemete omanik Tartu Ülikool ei kavatse ameti otsust vaidlustada.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming ütles, et amet saatis Tartu Ülikoolile otsuse eelnõu, milles on öeldud, et nad ei väljasta muinsuskaitselisi eritingimusi Toome varemetesse planeeritud restoran-sündmusteruumi tarbeks.

"Meie seisukoht on see, et rajatav hoone oleks ohuks mälestise säilimisele.
Planeeritav hoone on ehitataks varemetele väga lähedale ja seal võivad tekkida probleemid varemete säilimisega, konserveerimisega ja hooldamisega. Ka on ehitus invasiivne arheoloogilise kultuurkihi osas. Muinsuskaitseamet on tutvustanud projekti kõikidele nõustamisorganisatsioonidele ja kõigilt tuli tauniv otsus," ütles Tooming.

"See on otsuse eelnõu, mille saatsime Tartu Ülikoolile tutvumiseks. Ootame omanikupoolseid seisukohti. Kui nad pole nõus meie otsusega, siis alustame dialoogi. Sellisel kujul sinna aga restorani ehitada ei saa. Muudatused projekti peaksid olema üsna suured," selgitas Tooming.

Ta lisas, et selle projektiga seoses on oluline ajafaktor, ehitaja tahab aga teha kõike kiiresti. "See pole võimalik, sest kui Toome varemetesse midagi teha, siis see eeldaks täielikku arheoloogilist uuringut ja varemete täielikku konserveerimist. See vajaks väga palju eeltöid, aga plaanitakse ju ajutist ehitust," rääkis Tooming.

Ta lisas, et Toome varemetesse võib midagi püstitada, aga küsimus on selles, kui palju ohustaks rajatis kultuurkihti ja varemeid. "Me ei näe seda, et seal ei võiks midagi ehitada," märkis Tooming.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles muinsuskaitseameti otsuse eelnõu kommenteerides, et ülikool seda vaidlustada ei kavatse.

"Eelnõus on selgelt öeldud, et amet keeldub muinsuskaitse eritingimuste andmisest Toomele klaasist ajutise hoone ehitamiseks. Meie seda ei vaidlusta, sest see pole ülikooli hoiak. Kui tuleb ametlikult muinsuskaitseameti lõplik vastus, siis on see ka meile lõplik ja me selle teemaga rohkem ei tegele. Mingit diskussiooni me avada ei soovi," sõnas Asser.

Toimetas Martin Vaher