Rahvusvahelise sündimata laste turvalise tapmise päeva veebilehe ekraanitõmmis. Pilt: september28.org

Alates 2011. aastast tähistatakse Ülemaailmse Naiste Viljakusõiguste Võrgustiku (WGNRR) eestvedamisel 28. septembril rahvusvahelist sündimata laste turvalise tapmise päeva. Sündimata laste tapmise päev sai alguse Ladina-Ameerikast ja Kariibi mere saartelt, mille WGNRR viidatud aastal ülemaailmseks tegi.

Rahvusvahelise sündimata laste turvalise tapmise päeva eesmärgiks on kõikvõimalike seaduslike ja poliitiliste takistuste kõrvaldamine ema nõudmisel toime pandava sündimata laste turvalise tapmise teelt ja sellise teenuse võimaldamine kõigile, kes seda vähegi nõuavad.

Samuti nõutakse muuhulgas lisaks sündimata laste tapmise tablettide tasuta jagamist, mifepristooni ja misoprostooli (lastetaputabletid) lisamist riiklikesse esmatarberavimite nimekirja, lastetapuruumide haiglakeskkonnast väljaviimist, sündimata laste tapmiselt igasuguste ajaliste piirangute eemaldamist – nõutakse selle võimaldamist kuni sünnini, sündimata laste tapmisest naiste põhiõiguse tegemist ja sellest üldise – riikliku vms – ravikindlustuse alla kuuluva terviseteenuse tegemist. 

Kuigi rahvusvaheline sündimata laste turvalise tapmise päev pole otseselt ÜRO agenda, on WHO silmis sündimata laste turvaline tapmine esmatasandi hädavajalik seksuaal- ja viljakusterviseteenus. 

WHO sõnul lõpevad maailmas kümnest rastestumisest kolm lapsetapuga, millest omakorda pooled pole turvaline lapsetapp. Kuna kümnest 1,5 sündimata laste tappu pole turvalised, siis on see WHO sõnul oht naiste elule, kuna sündimata laste tapmine on organisatsiooni sõnul inimõigus.

Rahvusvahelist sündimata laste turvalise tapmise päeva peab ka Euroopa Parlamendi Uuenev Euroopa/Renew Europe saadikuterühm, kuhu kuuluvad Eesti tänase valitsuse mõlemad parteid Reformierakond – mida juhib Kaja Kallas – ja Keskerakond, mida juhib Jüri Ratas. Euroopa Parlamendi Uuenev Euroopa saadikuterühma kuuluvad Reformierakonnast Andrus Ansip ja Urmas Paet ning Keskerakonnast Yana Toom.

Toimetas Karol Kallas