Täna alustab Objektiiv 2017. aasta teist ja seega ka viimast annetustekampaaniat, et koguda oma tegevuse jätkamiseks vajalikke rahalisi vahendeid. Plaani kohaselt kestab kampaania jõuludeni ning eesmärgiks on koguda 30 000 eurot.

Kas teadsite, et 2017. aastal on Objektiivi külastanud ligi pool miljonit kasutajat, kes on vaadanud erinevaid artikleid ühtekokku rohkem kui neljal miljonil korral? Paraku on aga neid, kes Objektiivi loevad, palju rohkem kui neid, kes seda annetusega toetavad. Mõelge: kui isegi ühe päeva jooksul Objektiivi külastavad inimesed annetaksid portaalile kasvõi viis eurot, jõuaks meie jõulukampaania eesmärgini juba sama päeva õhtuks.

Me kõik teame, et liberaalne peavoolumeedia propageerib perekonna ja pereväärtuste suhtes vaenulikku ideoloogiat. Seetõttu ei saa me oma väärtuste kaitsmisel peavoolumeediale loota. Selleks me Objektiivi rajasimegi, et seista ühiskonna alusväärtuste kaitsel. Kuid seda tööd ei saa teha hobikorras. Vastupidi, tegu on tõsise maailmavaatelise võitlusega, mis eeldab kompromissitut tõetruudust ja professionaalset pühendumist. See ongi Objektiivi töö.

Et meie missioon püsiks elus ja töö saaks jätkuda, vajame hädasti ka teie ja teiste Objektiivi lugejate abi. Vajame lugejatelt nende võimalustele vastavat toetust, isegi kui selleks on vaid 5-eurone annetus!

Kui te usute, et Objektiivi töö on oluline ning et tõe aus väljaütlemine võib muuta maailma, siis palun tehke meie jõulukampaania õnnestumiseks oma annetus kohe täna!

Teatavasti ei saa Objektiiv raha ei valitsuselt, üheltki erakonnalt, Euroopa Liidult, ühegi välisriigi esinduselt ega isegi mitte reklaamitellijatelt. Objektiivi tegevus on võimalik üksnes tänu paljude lugejate rahalisele toetusele. Seega, kui te usute, et Objektiivi töö on oluline ning et tõe aus väljaütlemine võib muuta maailma, siis palun tehke meie jõulukampaania õnnestumiseks oma annetus kohe täna!

Kuna Objektiivi tööshoidmine eeldab püsivaid kulutusi, siis vajab see ka püsivaid sissetulekuid. Niisiis palume, et lisaks ühekordsele toetusele teeksite Objektiivile ka igakuise püsiannetuse. Seejuures on oluline absoluutselt iga annetus, sõltumata summast.

Kuigi Objektiiv on kahe tegevusaastaga saavutanud Eesti ühiskonnas olulise koha, siis ei tohi portaali olemasolu pidada iseenesestmõistetavaks. Fakt on see, et siiani ei ole keegi teinud Objektiivile väga suurt annetust, mis annaks meile portaali püsimajäämise osas kindlustunde. Objektiiv saab tegutseda täpselt nii kaua, kuni lugejad seda oma toetusega võimaldavad.

Niisiis, kui peate Objektiivi vajalikuks, siis kinnitage seda võimalikult helde annetusega. Ärge jätke asja ootele, vaid tehke Objektiivile kingitus kohe täna, et saaksime ka edaspidi seista meile ühiselt oluliste väärtuste ja põhimõtete kaitsel. Ja kui vähegi võimalik, siis vormistage Objektiivi tegevuse toetamiseks ka igakuine püsiannetus.

Suur tänu teile!