Viktor Orbán on hoiatanud rahvast, et näha on värske migrandivoo lähenemise märke. Foto: Scanpix

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles reedel, et Euroopas on käimas rahvastiku väljavahetamine – osalt selleks, et aidata spekulantidel nagu George Soros kontinendi "hävitamisega" raha teenida.

Seetõttu on oluline avalikult võidelda Sorose ja tema "armeega" ning olla relvastatud teadmisega, et nood tahavad sisserände abil saavutada oma ideoloogilise eesmärgi ehk multikultuurse Euroopa," ütles ta raadio vahendusel.

"Neile ei meeldi kristliku Euroopa traditsioonid ja nad usuvad, et kui nad segavad meid teiste rahvastega, on Euroopa elamiskõlblikum. Nad tahavad hävitada Euroopa, kuna nad ootavad suuri kasumeid – see on finantsspekulantidel lihtsalt loomuses," ütles Orbán.

Aga "me ei taha teistega segatud saada," lisas liider. "Meile meeldib, nagu asjad praegu on" nii kristluse, keele, kultuuri kui elulaadiga – samuti usuvabadusega ja lähenemise osas perekonnale ning meeste ja naiste vahelistele suhetele.

Mis puudutab muutuste tegemist põhiseaduses, on praegu olemas selleks vajalik kahe-kolmandikuline enamus ning "sellistel aegadel nagu praegu" pole kõhkluste jaoks ruumi. Kõik jõud tuleb mobiliseerida maa kaitseks, mistõttu on oluline ka konstitutsiooniparandus keelamaks võõramaalaste sunniviisilist ümberasustamist Ungarisse.

Samuti on Orbáni sõnutsi kavas täiendada kriminaalkoodeksit klauslitega, mis teevad illegaalse rände organiseerimisest kuriteo.

Orbán tervitas hiljutisi arenguid Euroopa poliitikas ning nentis et "Euroopa poliitikasse on ilmunud mõned kõvad mehed." Ja "meie oleme õrnad ja tasased võrreldes nende uute juhtidega, kes nüüd oma suud lahti on teinud," viitas ta Austriale ja Itaaliale.

Ta väljendas tänumeelt selle üle, et itaallased tahavad migratsioonile lõpu teha ning illegaalid Euroopast välja saata – selle asemel, et neid liikmesriike mööda laiali jaotada. Peaminister lisas, et Visegrádi grupp oli varasemalt pakkunud Itaalia valitsusele sellise plaani edendamiseks miljardeid forinteid.

Puudutades uue migratsioonisurve võimalust Balkani maades, meenutas ta, et Ungari on värav Balkanisse ning seega huvitatud, et "asjad hästi laheneksid."

Seetõttu on Serbia jätkuvalt strateegiline maa, kuid sama tähtis on ka Makedoonia.

"Tõepoolest, me näeme märke lähenevast [migrandi]voost," mis kujutab endast väljakutset ning kuigi Ungari on "suutnud takistada migrante siiapoole liikumast, ei ole meie naabrid kaitstud ning neid tuleb aidata," ütles Orbán.

Peaminister: Ungari kaitsmine on meie enda, mitte NATO või Euroopa Liidu kohus