Illustratsioon: ktsdesign/Bigstockphoto.com

Ajalehes Postimees avaldati kodanikuühenduseks nimetatud CIVICO Europe eestvedamisel sündinud pöördumine, milles mõistetakse hukka Ungari peaministri Viktor Orbáni väidetav “demokraatiavastane rünnak”, kutsutakse meediat igapäevaselt Ungari valitsust kritiseerima ja palutakse Euroopa Komisjonil kehtestada Ungari vastased sanktsioonid.  

Loosunglik tekst, milles pole toodud välja ainsatki konkreetset fakti, mis võimaldaks Ungari valitsuse vastu esitatud ränkasid süüdistusi põhistada, on avaldatud kokku 19-s liberaalse hoiakuga väljaandes, mille hulka kuuluvad ka Helsingin Sanomat (Soome), Die Welt (Saksamaa), Gazeta Wyborcza (Poola), Aftonbladet (Rootsi), Kathimerini (Kreeka) ja La Stampa (Itaalia).

Kõlavad süüdistused, aga ilma faktideta

Tekstis süüdistatakse Ungari valitsust võimu kuritarvitamises, ohtlikus kaldumises autoritarismi, lahknemises Euroopa normidest ja väärtustest, võimu haaramises, demokraatia ideaali ründamises, poliitilise diskussiooni ja sõnavabaduse vaigistamises, ülikoolide, äriringkondade ja kodanikuühenduste rõhumises, demokraatiavastasuses, õigusriigi, läbipaistvuse, solidaarsuse ja ühiskondliku dialoogi põhimõtete eiramises ning Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni rikkumises.

“Me kutsume kõiki osalisi – Euroopa asutusi, liikmesriikide asutusi ja valitsusi, kodanikke, kodanikuühiskonda ja ajakirjandust – astuma välja nii tarmukalt kui vähegi võimalik. On aeg üleüldiselt ridu koondada ja ühiselt tegutseda. Me kutsume liikmesriikide ajakirjandust üles pühendama uudiselõike Ungari olukorrale, vajaduse korral kas või iga päev,” toonitavad pöördumisele allakirjutanud 72 Postimehe toimetuse hinnangul prominentset isikut, kelle hulka kuuluvad ka Euroopa Komisjoni eelmine president ja Luksemburgi endine peaminister Jean-Claude Juncker, ühe peamise Euroopa Liidu föderaliseerumise eestkõnelejana tuntud Belgia endine peaminister ja Europarlamendi mõjukas liige Guy Verhofstadt ja Eesti Vabariigi endine peaminister Taavi Rõivas.

Pöördumise lõpuosas kutsutakse Euroopa Komisjoni üles rakendama Ungari vastu sanktsioone, mis olevat praegu olulisem kui kunagi varem.

“Me kutsume lepingute vardjat, komisjoni, kiiresti reageerima ja välja pakkuma sanktsioone, mis oleksid võrdväärsed Euroopa reeglite ja väärtuste nii lubamatu rikkumise tõsidusega. Euroopa Parlament ja Ülemkogu peaksid need sanktsioonid viivitamata kehtestama,” lisatakse ranges toonis, rõhutades eriliselt, et “kaalul ei ole üksi meie tervis, vaid meie ühised ideaalid ning meie liidu ja demokraatia püsimine.”

Postimehe hiljutise juhtkirjaga sarnane stiil

Kõnealune pöördumine on stiililt väga sarnane Postimehe 1. aprilli juhtkirjaga, mis kandis pealkirja “Jumalaga, Ungari!” ning milles süüdistati samuti Ungari valitsust diktaatorlikkuses, autokraatlikkuses, putinlikus meediavabaduse mahasurumises ning Ungari vabast maailmast välja viimises, ilma esitamata ühtegi fakti, mis võimaldaks niisuguseid süüdistusi põhistada.

Postimehe ja paljude teiste liberaalsete väljaannete poolt kõlama pandud avaldus on teravas vastuolus Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourová poolt möödunud pühapäeval Tšehhi riigitelevisioonile antud intervjuus väljendatud seisukohaga, et Ungaris ei ole koroonaviiruse leviku tõttu välja kuulutatud ohuolukorras võetud vastu ühtki seadust, mis rikuks Euroopa Liidu õigust.

Tšehhist pärit voliniku sõnul kohtus ta Ungari justiitsministri Judit Vargaga ja arutas detailselt Ungaris tehtud otsuseid. Samuti kinnitas ta, et Euroopa Komisjon analüüsib kõigis liikmesriikides praegusel kriisiajal langetatud otsuseid ning hindab nende kooskõla Euroopa Liidu õiguse ja õigusriikluse põhimõtetega.

Lisaks Postimehele on terava Ungari-vastase kriitikaga silma paistnud ka hiljuti Euroopa Parlamendi kohale pääsenud Riho Terras (Isamaa), kes liitus aga Ungari-vastase avaldusega, kus heidetakse Ungarile mh ette kodanike põhivabaduste mahasurumist.

Kes on Ungari-vastase avalduse taga seisev CIVICO Europe?

Postimehe poolt vahendatud avalduse taga seisva CIVICO Europe kohta ei ole palju avalikku infot leida ja selgust selle ühingu tausta kohta ei paku ka ühenduse väga üldsõnaline koduleht, mille kohaselt olevat tegu iseseisva, rahvusvahelise ja mittetulundusliku organisatsiooniga, mis lähtub eesmärgist anda kiiresti muutuvas maailmas Euroopa-projektile ja demokraatiale uus impulss.

CIVICO Europe oma rahastajate ja partnerite kohta infot ei jaga, aga tähelepanuväärselt on selle kaaspresident Guillaume Klossa ühtlasi tulevaste Euroopa liidrite formatsioonile pühendunud organisatsiooni EuropaNova asutaja ja aupresident ning ka organisatsiooni European Policy Centre poolt eest veetud projekti New Pact for Europe liige.

Mõlemad eelnevalt nimetatud organisatsioonid nimetavad (vt siit, siit ja siit) oma partnerite seas George Sorose asutatud Avatud Ühiskonna Fondi ja spetsiifiliselt ka selle väljundina Eestis tegutsevat Avatud Eesti Fondi.

Toimetas Varro Vooglaid

Euroopa Komisjoni asepresident: Ungari ei ole eriolukorras ELi õigust rikkunud