Varro Vooglaid kirjutab oma repliigis "Aktuaalse kaamera" meetodist maskeerida ideoloogilist propagandat neutraalsusele ekspertiisile apelleeriva ja sedasi usalduslikkust taotlevasse retoorikasse.

Eile õhtul lasi "Aktuaalne kaamera" eetrisse uudislõigu, milles küsiti Tartu Ülikooli õigusteaduskonna endiselt dekaanilt ja praeguselt kriminoloogia professorilt Jaan Ginterilt, kas põhiseadusesse võiks kirjutada, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. Lugu väärib vaatlemist vähemalt kahes aspektis.

Esiteks on tähelepanuväärne see, mida Ginteri vastas. Nimelt väljendas Ginter seisukohta, et tema arvates küll ei maksa hakata põhiseadusesse sisse kirjutama seda "abielu väga vana klassikalist mõistet, selle pärast, et see kipub ikkagi meie imagot siiski rikkuma." Ehk siis põhiprobleem, mille hea kolleeg esile tõstab, ei ole seotud sellega, kas niisugune põhiseaduse muudatus oleks õiguslikult põhjendatud või mitte või kas abielu on mehe ja naise vaheline liit või ei ole, vaid sellega, milline mulje võiks Eestist selle sammu tõttu nn progressiivses, vasakliberaalse mõttelaadi domineeritud läänemaailmas jääda.

Seejuures tuleneks Ginteri hinnangul abielule kui mehe ja naise liidule põhiseadusliku kaitse andmisest Eestile mainekahju mitte seepärast, nagu oleks see samm kuidagi õiguslikult põhjendamatu või väär, vaid pelgalt seetõttu, et see seaks Eesti ühte ritta õige paljude Euroopa maadega, nagu Läti ja Leedu, mis on "kõik sellised endise idabloki riigid, kellega me tõenäoliselt väga sarnased olla ei taha."

Kokkuvõtlikult öeldes on siin taas nähtav see kadakasakslaslik mentaliteet, mida kohtame igal sammul meie poliitilise eliidi seas ning mille laialdane levik on praeguse aja Eestis üheks põhiprobleemiks. Niisugusest mentaliteedist kantuna peetakse vajalikuks langetada ühiskondlikult olulisi otsuseid mitte lähtudes sellest, mis on moraalselt ja kultuuriliselt õige ja hea ning meie ühiskonna parimates huvides, vaid tulenevalt sellest, kuidas välismaistele isandatele või kellelegi teisele kõige paremini meelepärane olla ja sobilikku muljet jätta.

Olematule ekspertiisile apelleerimine on meetod, millega ERR-is tehakse ideoloogilist propagandat vaata et harjumuspäraselt. Siin on üks teine näide.

Teiseks on tähelepanuväärne, kuidas "Aktuaalne kaamera" on esitlenud taas ekspertarvamusena midagi niisugust, millest puuduvad igasugused ekspertiisi tunnused – just nii, nagu hiljuti tehti seda ETV saates "Foorum". See, mida professor Ginter "Aktuaalse kaamera" poolt tehtud intervjuu väljavõttes ütles, peegeldab pelgalt tema ideoloogilisi hoiakuid, ent ei kvalifitseeru mitte kuidagi õigusteadusliku ekspertarvamusena sel lihtsal põhjusel, et öeldul pole kõige vähematki pistmist ei õiguse filosoofia, õiguse dogmaatika ega ka õiguse teooriaga ehk õigusteadlase ekspertiisivaldkonnaga.

Samasugust meetodit, kus väidetav ekspertarvamus, millel ei ole ekspertiisiga midagi pistmist, rakendatakse ideoloogilise propaganda teenistusse, on "Aktuaalses kaameras" kooseluseadusega seonduvalt praktiseeritud varemgi, valides välja endale sobilike vaadetega "eksperdid" ja noppides siis nende jutust välja lõigud, mis toetavad kõige paremini neutraalsuse loori taha peituva ajakirjaniku varjatud ambitsioone.

Varem olen viidanud ühele sellisele juhtumile, kui pidevalt kooseluseaduse läbisurumisele n-ö positiivset kommunikatsiooni korraldanud ajakirjanik Tiina Jaaksoni koostatud loos lasti eetrisse Tartu Ülikooli lektori Ilona Leiva ilma igasuguse argumentatiivse põhistuseta meelevaldne hinnang, nagu oleks SAPTK tegevus perekonna ideaali kaitsmisel olnud tsiviliseeritud ühiskonnale kohatu ning õhutanud kurjust, viha ja vaenu. Sel moel püüab "Aktuaalne kaamera" anda endale ideoloogiliselt meelepärastele hoiakutele rohkem kaalu, näidates, et tegu ei ole tühipaljaste arvamuste, vaid ikkagi ekspertarvamustega, mille olulisus ja ka tõesus on väljaspool kahtlust, tulenedes mitte lausutust endast, vaid selle taga seisvast autoriteedist.

Paraku on seesugune ajakirjanduslik käitumine küündimatu ega tee Rahvusringhäälingule au. Vastupidi, sedasi tegutsedes taandab ERR, mis peaks olema ajakirjandusliku professionaalsuse etalon, end osaks meid igapäevaselt ümbritsevast labasest ja läbinähtavast meediapropagandast.