Foto: Hippopx

Ameerika Ühendriikide Washingtoni osariigi Põhja-Thurstoni riigikoolide piirkond otsustas, et aasia päritolu õpilased ei kuulu enam "värvilise rahva" kategooriasse ja neid käsitletakse edaspidi koos valgetega, kirjutab Karol Kallas.

Ameerika Ühendriikide Rahvastikuloenduse büroo (Census Bureau) peab aasialasteks hiinlasi, filipiinlasi, india päritolu rahvusi, korealasi, vietnamlasi ja "teisi aasialasi", kes on pärit Ida-Aasiast, Lõuna-Aasiast või Kagu-Aasiast.

Tegemist on näitega, kuidas juhul, kui elu ei lähe mingi seltskonna peas välja mõeldud jutupunktide ja ideoloogiaga kokku, siis hakatakse muutma mitte oma ettekujutusi, vaid elu ennast. Sellise aasialaste värvist lahti kiskumise taga on arusaamine, et "värviline rahvas" on ohvrid, ehk tegemist on teatud ühiskonnagruppide halvemini hakkama saamise põhjendamiseks välja mõeldud seadustatud ohvrikultusega. Kui pidada aasialasi samuti värvilisteks, siis rikub see ohvrikultuse põhjendused ära ja selle tõttu tuli nimetatud grupp statistikas ümber tõsta.

Teiseks põhjuseks on statistika, et Aasia päritolu inimesed saavad grupina keskmiselt paremini hakkama ka valgetest. Aasialasi on rassipõhiselt asunud ahistama, põhjendusel et ülikooli saaks võtta rohkem musti, isegi mitmed ülikoolid.

Põhja-Thurstoni koolipiirkonna kodulehel kirjutatakse: "Põhja-Thurstoni riigikoolides on meil selge nägemus – kõik õpilased saavad jõustatud ja olema tulevikuks valmis. Kõigile õpilastele eduka tuleviku tagamine tähendab, et me uurime põhjalikult võimaluste lõhesid ja tagame, et need lõhed saavad ületatud."

Õpilaste arengu seire (Monitoring Student Growth) nime kandev dokument jätkab: "Alljärgnevalt esitatud andmekuvades antakse ülevaade, kuidas õpilased üldiselt hakkama saavad ja ka vaadeldakse võimaluste lõhesid ajalooliselt haavatud värviliste õpilaste ja vaesust kogevate õpilaste hulgas."

Värviliste õpilaste all mõtleb koolipiirkond musti, latinxe (progressistlik nimetus Ladina-Ameerika päritolu rahvuste kohta), põlisameeriklasi, Vaikse ookeani saarte elanikke ja segarassi – ilmselt siis välja arvatud valget-ja aasia koospäritolu – kuuluvaid noori.

"Haavatavate" õpilaste ja nende perede jaoks tähendab õigesse rühma kuulumine dokumendi järele vähemalt kas tasuta või väiksema hinnaga koolitoitu. 

Esitatud tabelis on esitatud mitmed graafikud näiteks eelkoolieelikute oskuste ja teadmiste kohta (WaKIDS), õpilaste erineva taseme lugemis-, kirjutamis- ja matemaatikaoskuste kohta ning muud sarnast.

Hiljuti avaldatud teadusuuringust selgub, et ohvrikultus, kui ohvriks olemine toob kasu, toob inimestes esile või võimendab "tumedamaid" iseloomujooni. Ameerika Ühendriikides on kõlanud ka juba üleskutsed, et värvilisi õpilasi peaks leebemalt hindama ja et näiteks "valge" kirjandus – või matemaatika – on ainult rassism, mis tuleks "dekoloniseerida".

Kui terveid rassi- ja rahvusrühmi treenitakse maast-madalast ohvriteks – olgu selleks kas või naised –, on sellel ühiskonna jaoks katastroofilised tagajärjed.