Lääne kirik on sel aastal ülestõusmispühad pidanud, ent õigeusklikel on täna Suur Reede, mil Jeesus läheb vastu oma ristisurmale, andes end Isa hoolde. Doktor C. Truman Davis annab ülevaate, mida ristisurm endast üldse kujutas ja millist karistust nõudsid Jeruusalemma elanikud oma vaimulike heakskiidul Pontius Pilatuselt.

Dr. Truman Davis on välja toonud 55 punkti, mida me peame ristisurmast teadma. Ta oli tunnustatud silmaarst, Ameerika oftalmoloogide Assotsiatsiooni asepresident, kristliku hariduse edendaja, Kolmainu Kristliku Kooli (Trinity Christian School) asutaja Arizonas.

 • See on üks hirmsamaid surmasid, mida inimene võib teisele põhjustada. Näeme, et terminit „piinarikas surm“ on siin igati asjakohane kasutada.
 • Seda karistust rakendati kõige julmemate meeskurjategijate puhul.
 • Jeesus riietati lahti, Tema riideesemed jagasid omavahel Rooma sõdurid. „Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast.“ Psalm 22.
 • Ristilöömine garanteeris Jeesusele õudse, aeglase, piinava surma.
 • Jeesuse põlved asetsesid 45 kraadise nurga all. Ta pidi oma raskust kandma puusadel, mis on anatoomiliselt vale asend. Nii võib viibida vaid mõned minutid ilma lihaskrampideta puusades ja säärtepiirkonnas.
 • Jeesuse kogu kehakaal surus tema naeltest vigastatud jalgadele. Kuna Jeesuse jalalihased väsisid ruttu, tuli keharaskus üle kanda randmetele, kätele ja õlgadele.
 • Mõni minut pärast seda kui Ta pandi ristipuule, väändusid välja õlad. Veidi hiljem väändusid välja ka küünarpead ja randmed.
 • Selle tulemusena venisid ristilöödu käed pikemaks kui nad tavaliselt olid, umbes 23 cm.
 • Peale selle täitus Psalmis 22:15 öeldud ennustus: „Ma olen välja valatud otsekui vesi ja kõik mu luud-liikmed on koost ära.“ See prohvetlik psalm annab täpselt edasi selle, mida tundis Kristus ristil.
 • Pärast seda kui Jeesuse liigesed olid välja väänatud, langes keharaskus rinnakorvile ja seda ümbritsevatele lihastele.
 • See sundis Tema rinnakorvi sirutuma üles ja välja kõige ebaloomulikumal viisil. Tema rinnakorv oli pidevalt sügava sissehingamise asendis.
 • Et välja hingata, pidi Jeesus toetuma naeltest läbistatud jalgadele ja tõstma oma keha üles, et võimaldada rinnakorvil liikuda alla ja sisse, võimaldamaks õhul kopsudest väljuda.
 • Tema kopsud said puhata vaid maksimaalse väljahingamise seisundis.
 • Jeesus ei võinud vabalt toetuda oma jalgadele, kuna 45 kraadise nurga alla painutatud, ülepinges jalalihased, olid ülimalt valusad, krampides ja anatoomiliselt äärmiselt vales seisundis.
 • Erinevalt Hollywoodi filmides näidatuga, oli ohver ristil äärmiselt aktiivne. Ristilöödu oli füsioloogiliselt sunnitud liigutama end üles ja alla umbes 30 cm ulatuses, et hingata.
 • Hingamine ise kutsus esile piinava, lämbumisohuga seotud valu.
 • Kuna ristisurma protsess võttis umbes kuus tundi, võis Jeesus üha vähem kanda oma raskust üle jalgadele, kuna puusad ja teised lihased nõrgenesid üha enam. Väljaväänatud liigeste olukord muutus üha halvemaks, rinnakorvi tõstmine ja langetamine tegi hingamise üha raskemaks. Mõni minut pärast ristile tõstmist hakkas Jeesus kannatama hingeldamise all.
 • Liikumine ristil üles ja alla, et hingata, põhjustasid piinavat valu jalalabadele ja väljaväänatud liigestele.
 • Liigutused jäid harvemaks vastavalt sellele, kui palju Jeesus nõrkes, ent lämbumissurma oht sundis pingutama, et hingata.
 • Jeesuse jalalihased tõmbusid keha ülestõstmise pingest krampi.
 • Purustatud närvisüsteem põhjustas valu iga liigutusega.
 • Jeesus oli üleni kaetud vere ja higiga.
 • Veri kehal oli tagajärjeks Tema peaaegu tapnud piitsutamisele, higi hingamise võimaldamise pärast. Peale selle oli Ta täiesti paljas. Juutide ülemad, inimesed ja koos Temaga ristilöödu irvitasid ja parastasid Teda. Seda kõike vaatas pealt Jeesuse ema. Võib ette kujutada alandustunnet, mida Jeesus koges.
 • Jeesuse keha elas läbi terve seeria surmale lähemale viivad katsumusi.
 • Kuna kopsud ei saanud piisavalt õhku, olid tema hingamisteed hüpoventilatsioonis ehk šokis..
 • Hapnikutase veres langes ja põhjustas hüpoksia, hapnikuvaeguse. Tema veres tõusis süsihappegaasi (CO2) tase.
 • CO2 kõrgenenud tase sundis südant lööma kiiremini, et suurendada hapniku juurdevoolu CO2 vähendamiseks.
 • Hingamist kontrolliv keskus ajus saatis kiireid impulsse kopsudesse käsuga hingata kiiremini. Ristilöödu hakkas raskelt hingama, spasmiliselt korisema.
 • Füsioloogilised refleksid nõudsid kiiremat hingamist ja see sundis liigutama keha ristil üles ja alla kiiremini, hoolimata piinavast valust. Valutekitavad liigutused toimusid spontaanselt mitu korda minuti jooksul Tema üle irvitava rahvahulga ja sõdurite rõõmuks: „ Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest.Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle; nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead:„Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel.” Psalm 22: 7-9.
 • Ometigi, Jeesuse ristile naelutamise tagajärjel saabunud jõuetuse tõttu ei suutnud Ta oma keha enam hapnikuga vajalikul määral varustada.
 • Hüpoksia ehk hapnikuvaegus ja süsihappegaasirohkus sundisid Tema südant lööma kiiremini ja põhjustasid tahhükardia ehk südame löögisageduse tõusu.
 • Jeesuse süda lõi üha kiiremini. Tõenäoliselt tõusis pulss 220 löögini minutis.
 • Jeesus ei olnud umbes 15 tunni jooksul, alates eelmise õhtu kella 6 alates, joonud midagi. Peame meeles, et Ta elas üle piitsutamise, mis oleks võinud lõppeda surmaga.
 • Ta kaotas verd kogu keha katvate piitsahaavade, okaskrooni, naelahaavade ja kukkumistel saadud vigastuste tõttu.
 • Jeesus kannatas vedelikuvaeguse käes. Tema vererõhk langes miinimumini.
 • Tema arteriaalne vererõhk võis olla umbes 80/50.
 • Teda valdasid madalast veretasemest tingitud esimese astme šokk, liigselt kire pulss, liigselt kiire hingamine ja liigne higieraldumine, ehk hüperhüdroos.
 • Umbes keskpäeval hakkas Jeesuse süda, tõenäoliselt, lööke vahele jätma.
 • Kopsud hakkasid täituma vedelikuga.
 • See raskendas Tema niigi vaevalist hingamist.
 • Jeesusel on hingamis- ja südametöö puudulikkus.
 • Jeesus ütles: „Mul on janu“, sest Tema keha janunes vedeliku järgi. „Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes, surmapõrmu paigutad sa minu.“ Psalm 22:16.
 • Kaasaegses keeles öelduna vajanuks Jeesus hädasti plasma- ja vereülekannet oma elu päästmiseks.
 • Jeesus ei suutnud hingata ja lämbus aeglaselt.
 • Selles faasis valdas Jeesust, tõenäoliselt, vereringehäire (Haemopericardium).
 • Plasma ja veri koondusid südame ümbruskonda. Seda ilmingut nimetatakse pericardium – „südameümbruse kott“. „Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas.“ Psalm 22:15.
 • See vedelik Tema südame ümber kutsus esile südamepauna tamponaadi (eluohtlik kardioloogiline seisund, mille korral südamepauna koguneb vedelikku, mis võib tekitada paisu südame parema poole ees ning seeläbi viia kardiogeense šoki tekkimiseni. Wikipedia, tlk), mis takistas Jeesuse südame korraliku tööd.
 • Südame füsioloogiliste vajaduste kasvu ja areneva haemopericardiumi tõttu, sai Jeesus, tõenäoliselt lõpuks infarkti. Tema süda, võib öelda, plahvatas ja tõenäoliselt sai see Tema surma põhjuseks.
 • Et aeglustada suremise protsessi, asetasid sõdurid ristile väikese puust aluse, mis lubas Jeesusel „privilegeeritult“ kanda paremini oma keha raskust.
 • Selle tulemusena võis suremise protsess pikeneda üheksa päevani.
 • Kui roomlased soovisid suremise protsessi, murdsid nad surmamõistetute jalaluud, sundides nii ohvreid surema lämbumise kätte mõne minuti jooksul.
 • Kell 3 päeval ütles Jeesus: „See on lõpetatud“. Sel hetkel andis Ta oma hinge ja suri.
 • Kui sõdurid tulid Jeesuse juurde tema jalaluid murdma, oli Ta juba surnud. Ühtegi Tema luud ei murtud, nagu oli prohvetlikult öeldud.
 • Jeesuse surmapiinad kestsid kuus tundi, pärast kõige piinavamaid ja õudsemaid katsumusi, mis (selleks ajaks, tlk) oli välja mõeldud.
 • Ta suri, et inimesed, sina ja mina, võiksime leida tee Taevasse. „Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.“ 2.Korintlastele 5:21.

Interneti allikate põhjal tõlkinud Roland Tõnisson. Avaldatud väljaandes Arizona Medicine. Märts 1965, Arizona Medical Association.