Valerii Jakobi: Jäämaja, 1878 Foto: Wikipedia

2021. aastal valminud teadusuuringus osutatakse, et külm tapab aastas üheksa korda rohkem inimesi kui palavus. Kliimaeksperdid täheldavad, et sellest ei räägita, kuna fakt ei sobitu kliimasoojenemise propagandasse.

Uuringus, mis kannab pealkirja "Üleilmne, piirkondlik ja riiklik suremus aastatel 2000 kuni 2019, mida seostatakse mittesobivate ümbritsevate temperatuuridega: kolmeastmeline mudeldav uuring" (Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study).

Hiina Rahvavabariigi teadlaste teadustöös näidatakse, et kui kuuma tõttu heidab aastas maailmas hinge ümmarguselt pool miljonit inimest, siis külma puhul on see number 4,5 miljonit. Mida on üheksa korda rohkem.

Kliimaekspert Bjørn Lomborg tõdeb, et jätkuvalt keskendutakse kuumasurmadele, sest see sobitub kliimanarratiiviga.

Külma kätte sureb inimesi kõikjal rohkem. Y-teljel on keskmine surmade arv aastas, sinisega on näidatud külma- ja punasega soojasurmad. Horisontaalteljel on nimetatud Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, Euroopa, Aafrika, Aasia ja Okeaania. Allikas: @BjornLomborg

Külm tapab rohkem inimesi kui palavus kõigil mandritel:

Ameerika Ühendriigid + Kanada: 20 000 kuuma- ja 171 000 külmasurma

Euroopa: 179 000 kuuma- ja 657 000 külmasurma

Aafrika: 1,2 miljonit külmasurma

Aasia: 2,4 miljonit külmasurma

Kõrged energiahinnad tähendavad külma kodu ja suuremat suremust

Novembri lõpus avaldas Economist ennustuse, mille sisuks on, et kui Euroopas juhtub tulema karmim talv, siis võib kõrgete energiahindade tõttu külma kätte heita hinge 185 000 inimest rohkem kui seni. Kui juhtub tulema pehme talv, siis lahkub kõrgete energiahindade pärast elust 79 000 inimest senisest enam. 

Eelnevast võib järeldada, et Euroopa Liidu elektribörsid, CO2 kvoodikaubandus ja roheüleminek üldiselt võivad tänavuse talve jooksul tuua kaasa kuni 364 000 inimese surma.

Toimetas Karol Kallas