SAPTK logo. Foto: SAPTK

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitas täna Tartu Maakohtule hagi isiku vastu, kes nimetas märtsi lõpus Facebookis tehtud laimavates avalikes sissekannetes portaali Objektiiv "otseselt Kremli rahastatud" ning Venemaale lojaalseks väljaandeks, mida Vene Föderatsiooni saatkond kasutab enda seisukohtade levitamiseks.

Maikuu keskel saatis portaali Objektiiv haldava ja toimetava SAPTK lepinguline esindaja Objektiivi laimanud isikule nõudeavalduse, milles paluti kustutada laimavad kommentaarid ja avaldada nõudeavalduses esile toodud sõnastuses kommentaar, et varem Objektiivi kohta kirjutu ei vasta tõele. 

Kuna nõudeavaldusele vastust ei laekunud, pöördus SAPTK 8. juunil oma õiguste kaitseks hagiga kohtu poole, taotledes kohtult Objektiivi laimanud isiku kohustamist avalikult esitatud laimavate väidete kustutamisele ja nende avalikule ümberlükkamisele ning SAPTK-le kohtuväliste ja kohtumenetlusega seonduvate õigusabikulude hüvitamisele.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaidi sõnul ei ole võimalik SAPTK ja selle portaali Objektiiv suhtes pahatahtliku ja ilmselgelt mainekahju põhjustava laimu levitamist lõputult tolereerida.

"Reaalselt ei ole ei SAPTK-l üldiselt ega selle portaalil Objektiiv mitte kunagi olnud Vene Föderatsiooniga absoluutselt mingisuguseid rahalisi ega muud laadi sidemeid ning kõik vastupidised väited on otseselt valed. Kes iganes neid väiteid levitab, tegeleb laimamisega, mis on teatavasti Eesti Vabariigis kehtiva õigusega vastuolus. Kohtusse pöördumegi selleks, et teha kõik endast olenev niisugusele laimamisele piiri panemiseks," selgitas ta.

Hagiavalduse kohaselt nõustub SAPTK asja lahendamisega kirjalikus menetluses.

Vt seonduval teemal: