Foto: Piqsels

Kaaluka mõttekoja Hoover Institute'i tervisepoliitkate vanemteadur ja meditsiiniteadlane Scott W. Atlas kirjutab nädalakirjas Newsweek, et pea kõik omal ajal ühiskonnale peale surutud Covidi "lahendused" on osutunud valeks. 

Peaaegu kõikjal Ameerika Ühendriikides on poliitikud järk-järgult vähendanud Covidi piiranguid, nõudmisi ja sulgemisi. Seda isegi Californias, kus kehtis kõige pikemat aega kõige rangem sund. Samal ajal on meedias hakanud ilmuma järjest rohkem uuringuid, mis tühistavad igasugused viidatud piirangute taga olevad õigustused. Sellist kõikehõlmavat arusaamiste muutust üritatakse valetades põhjendada "uue tõestusmaterjaliga". Kui üldse keegi oma vigasid tunnistab, siis ainult õige pisut. Keegi pole vabandanud valetamise ega meditsiiniteadlaste ja poliitikaekspertide ees, kes tõlgendasid andmeid korrapäraselt, kuid keda selle eest kuulutati kurjuse kehastuseks ning tühistati. Need teadlased ja eksperdid, kelle seas olen ka mina, kasutasid oma väidete tõestuseks viirushaiguste leviku, pandeemiate ja bioloogia alusteadmisi.  

Scott W. Atlas
Foto: Hillsdale College

Ajaloolised teadmised on väga olulised. Me olime tunnistajaks orwelliaanlikule ajaloo ümberkirjutamisele ja kuidas laialdaste sulgemiste põhjustatud läbikukkumisi üritati sulgemiste kriitikute kaela ajada. Kõigega käis kaasas ametnike, kes ise olid oma nõudmistega häda ning viletsuse põhjustanud, oma süü absurdne eitamine. President Donald Trumpi valitsuses, pandeemia esimesel aastal, juhtis koroonaviiruse rakkerühma Deborah Birx. Tema andis osariikide kuberneridele edasi föderaalvalitsuse suunised ja ametnikele poliitikate kehtestamise juhised. Ta külastas osariike tihti koos asepresident Mike Pence'iga, kes oli koroonapoliitikate poliitiline juht. Joe Bideni ajal juhtis Covidi haldamist Anthony Fauci.

Me peame mõistma kui armetult Birxi ja Fauci Covidi poliitikad läbi kukkusid. Vaatamata neile poliitikatele jätkasid inimesed suremist, need ei aidanud piirata haiguse levikut ja põhjustasid tohutu majandusliku ning psühholoogilise kahju, seda eriti madalama sissetulekuga peredele ning Ameerika lastele. 

Selle viiruse kaela aetakse rohkem kui miljoni ameerikase surmad. Seda juhtus äärmiselt karmide meetmete peale, nagu seda olid koolide sulgemised, mitte-Covidi ravi lõpetamine, ettevõtete kinnipanek, isikuvabaduste piiramine ja süstimise järel paljude piirangutega jätkamine. Kahe presidendi püüdlustest piirata nakatumiste arvu plahvatuslikku kasvu polnud silmnähtavalt mitte midagi kasu.

Suur hulk eksperte, kelle seas olid John Ioannidis, David Katz ja mina, kutsusid alates 2020. aasta märtsist ajakirjanduses üles suunatud [haavatavate ühiskonnagruppide] kaitsele, mis oleks olnud kogu ühiskonna sulgemisega võrreldes turvalisem lahendus. Meie ettepanekud lükati tagasi. Sulgemisi ja piiranguid soovitanud ning kehtestanud inimeste süül leidis aset ajaloo suurim tervisepoliitikate nurjumine. Kuidagi ei ole süüdi inimesed, kes soovitasid teistsuguseid lahendusi.

Vastu ennast tõestanud pandeemiateadust kehtestatud hoolimatud ja seninägematud sulgemised ning poliitikad põhjustasid tohutut häda lastele, vanuritele ja madala sissetulekuga peredele. Seda kõike tõestavad põhjalikult arvukad uuringud. Covidi poliitikate näol oli tegemist uuema ajaloo suurima, traagilisema ja kõige ebaeetilisema rahvatervise valdkonna juhtimiskaosega.

Demokraatias, kõigis vabades ja eetilistes ühiskondades, on kõige olulisem tõde. Ameerika inimesed peavad teadma tõde, mis on vaba poliitilistest kallakutest, valeandmete esitamisest ja tsensuurist. Esimese sammuna tuleb tunnistada karmi tõde selle kõige jõhkramal viisil. Covidi ajal valetati. Need valed tegid ühiskonnale kurja. Need valed vastandusid olemasolevale tõestusmaterjalile, vastandusid aastakümnetega viirushaiguste pandeemiate kohta kogutud ja pikka aega kestnud bioloogia alusuuringutega omandatud teadmistele. 

Alljärgnevalt on välja toodud kümme suurimat valet; mille kohta teatakse juba aastaid, et tegemist on valedega, ehk neid ei ole alles hiljuti välja selgitatud ega tõestatud. Neid valesid levitasid USA poliitikud, ametnikkond ja tänaseks usalduse kaotanud teadlased:

  1. SARS-CoV-2 koroonaviiruse suremuse määr on mitme suurusjärgu võrra suurem kui gripil.
  2. Kõiki ähvardab märkimisväärne oht antud haiguse kätte ära surra.
  3. Mitte kellegi imuunsüsteem ei kaitse teda selle haiguse eest, sest see haigus on täiesti uus.
  4. Haigusnähtudeta inimesed on peamised haiguse levitajad.
  5. Sulgemised – koolide ja ettevõtete kinnipanek, inimeste kodust lahkumise keelamine, mitte-Covidi ravi- ja reisimise lõpetamine – peatavad ja hävitavad viiruse.
  6. Maskid kaitsevad eranditult kõiki viiruse leviku eest.
  7. Viirust on leitud loodusest ja väide, nagu see oleks pärit laborist, on vandenõuteooria.
  8. Õpetajad on eriliselt ohus.
  9. Covidi süstid peatavad viiruse leviku.
  10. Ainult süstimine tekitab immuunkaitse.

Keegi meist ei ole nii naiivne, et oodata endistelt kriitikutelt, nagu näiteks minu tööandja poolelt Stanfordi Ülikoolist, valitsuselt, teadlaskonnalt ja rahvatervisetööstuselt ning ajakirjanduselt, otsest vabandamist. Kuid põhjusel, et selliseid asju kunagi enam ei juhtuks, tuleb võtta vastutusele valitsusjuhid, võimuogarad ametnikud, tihti huvide konfliktides siplevad mõjukad teadlased ja eksperdid.

Isiklikult kahtlen ma sügavalt, et ükski valitsuse uurimine suudaks politiseerumist vältida. Hoolimata parimatest kavatsustest tajutakse igasuguseid valitsuse poolt korraldatud uurimisrühmade tegevuse järeldusi poliitiliselt ajendatuna ja nii lükataks need hulga inimeste poolt automaatselt kõrvale. Millest hoolimata peavad sellised uurimiskomiteed [USA vabariiklased on Kongressis kutsunud ellu Covidi päritolu ja poliitikate uurimise komisjonid] oma tööd jätkama. Need peavad otsima tõde ja õpetama meie lastele, et tõde on tähtis. Oluline on meeles pidada G.K. Chestertoni sõnu: "Õiged asjad on õiged ka siis kui mitte keegi neid ei tee. Vale on vale isegi siis kui kõik selle suhtes eksivad."

Toimetas Karol Kallas