Rahvusooper Estonia logo

Riigikohus ei võtnud menetluse Rahvusooper Estonia staažika töötaja määruskaebust, millega paluti esialgset õiguskaitset kümnetele vaktsineerimissunnile mitteallumise tõttu vallandatavatele rahvusooperi töötajatele.

Rahvusooper Estonia kehtestas käskkirjaga enamikele töötajatele töötamise eelduseks COVID-19 vastase vaktsineerimise. Ligikaudu 70 töötajat koostasid rahvusooperile pöördumise, milles viitasid riskianalüüsis olevatele vigadele ning palusid loobuda kohustuslikust vaktsineerimisest.

Rahvusooperis 32 aastat töötanud inimene pöördus lisaks pöördumisele kohtu poole eesmärgiga tühistada kohustusliku vaktsineerimise nõue ja seeläbi ka töötajate vallandamine ära hoida, kuid halduskohtust abi ei saanud. Töötaja pöördus lõpuks ka riigikohtusse, paludes kõigile töötajatele anda esialgne õiguskaitse ning kohustada halduskohut asja menetlema, kuid Riigikohus ei pidanud antud teemat oluliseks käsitleda.

Rahvusooper Estoniale pöördumise koostanud 70 töötaja seas oli nii vaktsineerimata kui vaktsineeritud inimesi, nende ühine soov oli häid kolleege mitte kaotada ning mitte kohaldada enda organisatsioonis vigast riskianalüüsi, seetõttu paluti loobuda kohustusliku vaktsineerimise nõudest, kuid mingeid muudatusi pöördumine kaasa ei toonud.

Halduskohus leidis 22. novembril, et töötajatel on rahvusooperiga tsiviilsuhe, mistõttu ei kuulu see halduskohtu pädevusse. Kuigi riigikohus oli hiljuti viidanud, et ka töötajatel on võimalus halduse siseakti halduskohtus vaidlustada, leidis ringkonnakohus, et viidatud lahendis oli tegemist töötajatega, kes olid töölepingulises suhtes avalikus teenistuses, kuid Rahvusooperi puhul töölepinguga töötajad avaliku teenistuse huvides ei tööta, eelnevast tulenevalt tagastas ka ringkonnakohus töötaja kaebuse.

Pöörduti ka riigikohtu poole palvega kõigile töötajatele anda esialgne õiguskaitse vallandamiste ärahoidmiseks ning samuti paluti riigikohtul kohustada halduskohut asja menetleda, kuid riigikohus ei pidanud antud kaasust oluliseks käsitleda, mistõttu keelduti 21. detsembril asja menetlusse võtmast.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul on rahvusooperi töötajatele suuliselt teada antud, et töölepingud kehtivad kuni 31. detsembrini 2021.

"Kui rahvusooper peaks tõesti vaktsineerimata töötajad vallandama, on töötajatel võimalus otsida õigust vaid Maakohtust, ent kahjuks see nende tööd enam tagasi ei too. Heal juhul on võimalik vaid hüvitist saada, kuid neile inimestele on oluline see töö, mida nad hoole ja armastusega tegid. Täna oleme olukorras, kus vaktsineerima tuleb hakata 2-3 kuu tagant. Iisraelis võeti just vastu otsus hakata aasta jooksul 4. doosi manustama. Tegemist ei ole meetmega, mis peaks olema kohustuslik. Usun, et kui meile olulistest ametitest nii palju staažikaid ja andekaid inimesi vallandatakse, on kaotajaks kogu rahvas," lisas Reilik-Bakhoff.

Rahvusooper Estonia kehtestas 14. oktoobril 2021 oma käskkirjaga enamikele töötajatele töötamise eelduseks COVID-19 vastase vaktsineerimise.

Vaktsineeritud peavad olema artistid (orkestriartistid, balletiartistid, kooriartistid, ooperisolistid jt), juhtiv-kunstilised töötajad (repetiitorid, pianistid, koormeistrid, kontsertmeistrid, dirigendid, lavastuse assistendid, näitejuhid, inspitsiendid jt), vahetult etendust ettevalmistavad ja teenindavad töötajad (rekvisiitorid, lavameistrid, riietajad, grimeerijad), samuti rahvusooperi kliente ja publikut teenindavad baari- ja saaliteenindajad ning saaliadministraator.

Toimetas Varro Vooglaid