Seitse avaliku elu tegelast avaldasid ühiskirja, milles väljendasid seisukohta, et Eesti Vabariigis tuleks erakonnad sundlõpetada. Allpool on kiri täismahus.

Head kaasmaalased!

Eesti on sattunud erakondade pantvangi. Me läheneme seetõttu vääramatult punktini, kus peame kõik erakonnad sundlõpetama, et alustada ja jätkata nende tegevust uuelt puhtalt lehelt, uute ausate reeglitega. See oleks demokraatliku poliitilise süsteemi restart.

Selleks muutuseks on kolm võimalust. Üldrahvalik referendum. Riigipea algatus. Erakondade vaimne enesepuhastus. Uute ausate reeglite hulka ei kuuluks erakondade helde riiklik rahastamine. Nad peavad hakkama saama liikmemaksude ja piiratud annetustega. See vabastaks erakondade lihtliikmed organisatsioonilistest kammitsatest ja annaks neile teiste kodanikega võrdse võimaluse oma vaba tahte teostamiseks.

Ühiskondlikke olusid Eestis iseloomustab stagnatsioon, näilisus ja võimulolijate eneseimetlus. Lokkab olupoliitilisus. Valitsus on rahva hüljanud ning andnud ta rahvusvaheliste ja kodumaiste monopolide meelevalda, mis on kaasa toonud ühe suurima hinnatõusu euroliidus ja süvendanud sotsiaalset kihistumist.

Rahulolematus on haaranud kõiki ühiskonnakihte: haritlasi, noorsugu, ettevõtjaid, maarahvast jt. Samas näeme, et erakonnad ei ole asunud enesepiiramise ja eetiliste muutuste teele. Erakondade omavaheline ringkäendus jätkub sama hoogsalt. Nad eiravad kohustust teenida rahvast ning käsitlevad kodanikke oma kuulekate alamatena ja ennast seisuslike äravalitutena.

Riigi valitsejatel on lõppenud ideed ja kavad, kuidas Eesti ühiskonda edasi viia. Poliitika on sumbunud erakondadevahelisse lehmakauplemisse. Omavahelise ringkäendusega on erakonnad seadnud end kõrgemale ühiskonnast ja seadustest, tagades endale kuritarvituste puhul puutumatuse.

Nendel põhjustel ei ole ligi pooled valijatest nõus andma oma häält mitte ühegi erakonna toetuseks. See on demokraatia kriis. Demokraatia vajab kodanikkonna otsustavat abi. Seekord tuleb vältida Harta 12 saatust, mis meilt ilusate lubaduste abil lihtsalt kaaperdati.

Kujunenud olukorras kutsume inimesi kõikjal üle Eesti osalema kohalike omavalitsuste valimistel. Samas hoiatame erakondade poolt hääletamise võimalike saatuslike tagajärgede eest, mis ainult süvendaks nende enesekindlust kodanikega manipuleerida, meie arvamust ignoreerida.

Tehkem arukas valik ja muutkem Eesti uueks!

Ülo Vooglaid, Heinz Valk, Tiina Mägi, Jaan Männik, Hardo Aasmäe, Toomas Kümmel, Artur Talvik