Helsingi toomkirik. Foto: Bigstockphoto.com

Soome evangeelse-luterliku kiriku kõrgeim juhtorgan kirikukogu lükkas 18. mail häältega 59 : 46 tagasi ettepaneku muuta kiriku senist arusaama abielust ja hakata laulatama ka samasoolisi paare.

Asjakohase ettepaneku tegid 2017. aasta alguses 15 kirikukogu liiget. Väidetavalt ei oleks sellega muudetud kiriku senist arusaama abielust kui mehe ja naise liidust, vaid senise käsituse kõrval oleks paralleelselt tunnustatud ka samasooliste paaride liite.

Ettepanekut käsitlesid kaks erinevat kirikukogu komisjoni. Neist üks, mis tegeleb kiriku arengu ning koostöö küsimustega (yleisvaliokunta), kiitis ettepaneku heaks, kuid teine, mille pädevuses on õpetuslikud küsimused ning suhted riigi ja teiste kirikutega (perustevaliokunta), tegi ettepaneku see tagasi lükata.

Viimatinimetatud komisjon koostas enam kui 50-leheküljelise aruande, milles käsitleb abielu teoloogilisi ja ühiskondlikke aspekte ning muuhulgas ka laulatustalitust kui jumalateenistust.

Komisjon tuli järeldusele, et algse ettepaneku põhjendused ei ole piisavad Soome evangeelse-luteliku kiriku praeguse abielukäsituse laiendamiseks või muutmiseks.

Komisjoni otsusele liideti Porvoo piiskop Björn Vikströmi eestvedamisel eriarvamus. Vikström tegi ettepaneku anda küsimus otsustamiseks kiriku piiskoppide kogule.

Samasooliste “abielusid” sõlmitakse Soomes alates 1. märtsist 2017. Ehkki kirik neid ametlikult ei laulatata, on rida vaimulikke, kellel on õigus abielusid riigi nimel sõlmida, asunud “laulatama” ka samasoolisi paare. Seni on taoline teguviis leidnud kirikupoolset taunimist.

Meie Kirik / Objektiiv

Üks kirik, kaks arusaama abielust?