Foto: sotsiaalminister Tanel Kiik. Sotsiaalministeerium (Facebook)

Objektiiv uuris sotsiaalministeeriumilt, miks esitas minister Tanel Kiik hiljutises intervjuus Postimehele väite, nagu oleks ministeerium erinevate MTÜde hasartmängumaksust rahastamise küsimuses suutnud riigikontrolli meelt muuta – riigikontroll ise seda eitab. Nüüd andis ministeerium aga mõista, et Kiik midagi säärast lehele ei öelnudki. Postimees kommentaare ei jaganud.

Juuli lõpus avaldatud Postimehe lugu kandis pealkirja “Millega Kiik riigikontrolli meelt muutis?”. Seal seisis, et kuigi veebruaris jõudis riigikontroll tõdemusele, et erinevate MTÜde rahastamine hasartmängumaksu tuludest ei vasta seaduse nõuetele, olevat seisukoht hiljem muutunud. Täpsemalt seisab loos, et “Kiige sõnul suutis ta oma selgitustega riigikontrolli rahuldada”.

Riigikontroll aga lükkas samal päeval esitatud vastulauses väite meelemuutusest otsustavalt ümber. Objektiiv uuris sotsiaalministeeriumilt, miks Kiik taolise valeväite esitas. Samuti küsisime, kas lugu sündis Postimehe või sotsiaalministeeriumi (PR-büroo) initsiatiivil.

Teisele küsimusele ministeerium ei vastanud, esimese osas aga anti mõista, et tegu on Postimehe enda valetõlgendusega Kiige öeldust.

“Selliste väidete tagamaid soovitan uurida otse Postimehe toimetuselt, sest tegemist on nende enda loo ja nende enda sõnastusega. Ministri öeldu on loos välja toodud jutumärkidega,” ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik.

Loos endas on Kiigele omistatud väide, et ta suutis oma selgitustega riigikontrolli rahuldada. Otseselt jutumärkides olevates tsitaatides Kiik aga tõepoolest nii konkreetset väidet ei esita.

Postimehelt täna teema kohta kommentaare saada ei õnnestunud.