Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Eesti LGBT Ühing teatas täna, et loobub sotside pakutud katuserahast. Uudist vahendavad ERR ja Postimees jätavad aga mainimata, et sarnaselt teisele peamisele nn homoõiguste eest seisvale organisatsioonile ehk Eesti Inimõiguste Keskusele elatub Eesti LGBT Ühing nii või teisiti pea täielikult riiklikust rahastusest.

Eesti LGBT Ühingu sõnul lähtuti "raske südamega" sotside pakutud katuserahast loobudes Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhistest, mille kohaselt ei tohiks nn katuserahasid vastu võtta, kuna selle jagamise tingimused on läbipaistmatud.

Ometi saab Eesti LGBT Ühing mitte vähem läbipaistmatul moel nii või teisiti ülevoolavat riiklikku rahastust.

Nagu Objektiivis varemgi välja toodud, on Eesti LGBT Ühing saanud viimase viie aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust koguni 172 526 eurot.

Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ja 2017. aastal koguni 65 000 eurot.

Milliste isikute või poliitiliste jõudude mõjul on kujunenud nii, et Eesti LGBT Ühingule on otsustatud Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu anda aastatoetust koguni viis aastat järjest, ei ole teada. Samuti ei ole teada, kas ühing saab samast allikast toetust ka tuleval aastal ning kui saab, siis millises mahus.

Eesti LGBT Ühingu majandusaasta aruannetest nähtub, et 2014. aastal oli organisatsiooni kogutulu 77 602 eurot, 2015. aastal 80 459 eurot ja 2016. aastal juba 84 405 eurot. Liikmetelt saadud tasud ja mittesihtotstarbelised annetused (mis ei pruugi olla eraisikute annetused) moodustasid organisatsiooni tuludest aga üliväikese osa – 2014. aastal 4,6% (3580 eurot), 2015. aastal 7,35% (5916 eurot) ja 2016. aastal 4,1% (3443 eurot).

Graafik: Objektiiv

Pidades silmas, et sotsiaalministeeriumi kaudu on juba aastaid kanaliseeritud homoaktivistide esindusorganisatsioonile suuri summasid, on tähelepanuväärne, et Eesti LGBT Ühingu juhatuse liikmete hulka kuulub teiste seas ka Helen Sööl, kes töötas varem sotsiaalministeeriumis võrdsuspoliitikate osakonna nõunikuna.

Ühtlasi on Helen Sööl praegu valitsusasutuste kooskõlastusringile suunatud ning tugevalt homoliikumise huvide poole kaldu võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja selle seletuskirja üks põhiautoritest.

Organisatsiooni kodulehel on lisaks Hasartmängumaksu Nõukogule märgitud ühingu rahastajatena veel George Sorose initsiatiivil asutatud Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Ameerika Ühendriikide suursaatkond.

Oma kodulehel määratleb Eesti LGBT Ühing end nn LGBT (st lesbiliste, homoseksuaalsete, biseksuaalste ja transseksuaalsete) inimeste heaks töötava mittetulundusühinguna, mille missiooniks on Eesti "LGBT inimeste" huvide esindajana tõsta ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö, hariduse ja eestkostetegevuse ning suurendada "LGBT inimeste" eneseteadlikkust ja ühiskondlikku aktiivsust, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi.

Ühingu enesemääratluse kohaselt ollakse "mõjus ja jätkusuutlik LGBT teemade eestkõneleja" Eestis. Muu hulgas teostab Eesti LGBT Ühing regulaarselt nn LGBT-teemalisi koolitusi õpetajatele ja noorsootöötajatele. Samuti on ühing maininud ühe oma olulise tegevusväljundina tööd kooseluseaduse ja selle rakendusaktide vastuvõtmiseks.

Eesti LGBT Ühing on saanud viimasel viiel aastal sotsiaalministeeriumilt 172 526 eurot toetust

Fookuses: Eesti näiline ja võlts kodanikuühiskond täidab riiklikku tellimust

Analüüs: pea kõik vasakliberaalsed "vabaühendused" on valdavalt avaliku võimu rahastatud