Steve Bannon rääkimas kohtu ees meediaga enne otsuse teatavaks tegemist, 21. oktoobril 2022, Washingtonis. Foto: Scanpix

Eelmise USA presidendi Donald Trumpi endine nõunik ja presidendikampaania peastrateeg Steve Bannon mõisteti USA föderaalkohtu poolt neljaks kuuks vangi kongressi solvamise eest. Ühtlasi tuleb tal tasuda 6500 dollari suurune trahv. Bannon lubas otsuse edasi kaevata ning jääb seniks vabadusse.

Washingtoni kohtu vandemehed leidsid juba juulis, et Bannon (68) on süüdi kahes kongressi solvamise juhtumis, kuna ta keeldus esitamast dokumente esindajatekoja komiteele, mis uuris 6. jaanuaril 2021 aset leidnud Kapitooliumi rünnakut ning samuti keeldus ka selle komitee ees ütlusi andmast.

Prokuröride väitel eelistas Bannon seaduse täitmise asemel ustavust Donald Trumpile. Maksimaalse karistusena oleks teda võinud ees oodata kuni kahe aastane vangistus.

Bannon väitis aga, et tal ei olnud võimalik kongressi komitee ees ütlusi anda, kuna tema vestlused eelmise USA presidendi Donald Trumpiga on kaitstud täidesaatva võimu privileegiga, mis tagab nende omavahelise suhtluse konfidentsiaalsuse.

Kuid USA ringkonnakohtunik Carl Nichols lükkas selle argumendi tagasi, kuna Bannon oli tol ajahetkel kõigest tavaline eraisikust kodanik, ega lubanud Bannoni advokaatidel esitada vandemeestele väiteid täidesaatva võimu privileegist. See jättis Bannoni juriidilise meeskonna sisuliselt ilma kaitseta.

Bannoni advokaatide sõnul on kaasus aga poliitiliselt motiveeritud ning et Bannon mitte niivõrd ei ignoreerinud kutset kongressi ette ütlusi andma tulla, vaid üritas selle osas läbi rääkida. Juristide sõnul arvas Bannon, et kutsete tähtajad olid paindlikud.

"Selle juhtumi faktid näitavad, et härra Bannoni käitumine põhines tema heausksel toetumisel oma advokaadi soovitusele," selgitasid Bannoni kaitsjad. Kohtunik osaliselt nõustus nendega, öeldes, et talle tundub, et Bannon võttis kuulda juriidilist nõu ning ta ei ignoreerinud kutset täielikult ega vältinud komiteed täielikult.

21. oktoobril langetaski kohtunik Nichols otsuse, et Bannon peab kongressi solvamise eest kandma nelja kuulise vanglakaristuse ning tasuma 6500 dollari suuruse trahvi. Bannon pääses siiski veel vabadusse kuniks apellatsioonikohus seda otsust menetleb.

Enne otsuse langetamist ütles kohtunik, et Bannon "ei ole võtnud vastutust oma tegude eest" ega "väljendanud kahetsust ning on rünnanud komiteed igal võimalusel".

Kohtuniku sõnul oli tal seadusest tulenev kohustus määrata Bannonile vähemalt ühe kuu pikkune vanglakaristus. Istungil keeldus Bannon võimalusest enda eest kosta, öeldes, et tema advokaadid on tema eest rääkinud.

Bannon eitas, et on midagi kriminaalset teinud. "Täna oli minu kohtumõistmise päev kohtuniku poolt," ütles ta kohtuotsuse langetamise järgselt ajakirjanikele. "Me kaebame selle otsuse jõuliselt edasi."

Justiitsministeeriumi prokurörid soovisid aga Bannonile kuue kuulist vangistust ning maksimaalset rahatrahvi 200 000 dollari suuruses. Nende sõnul tegutses Bannon kongressi suurimal võimalikul viisil solvates "püsivalt halvas usus", rakendas "trotslikku strateegiat" ja "süvendas [Kapitooliumi vastast] rünnakut".

Viidates peatsetele USA vahevalimistele ütles Bannon, et "8. novembril saabub ebaseadusliku Bideni režiimi kohtumõistmine ning tegelikult ka Nancy Pelosi ja kogu komitee kohtumõistmine". Bannon on varasemalt ka väitnud, et Trump võitis 2020 aasta presidendivalimised.

Toimetas Martin Vaher