6. klass Salusbury algkoolis Londonis 2015. aasta 25. juunil. Foto: Scanpix

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel on ligikaudu 29 protsenti Ühendkuningriigi 15-aastastest kooliõpilastest "migrantide lapsed," vahendab Breitbart.

OECD statistika valguses on kõrgem migrantide osakaal õpilaste hulgas Euroopa Liidu liikmesriikide lõikes üksnes Rootsis ja Iirimaal.

Euroopa Liidu ja OECD keskmised on seejuures alla 25 protsendi.

"Migrantide lastena" (ingl. k. migrant children) defineeritakse uuringus välismaal sündinud esimese põlvkonna sisserännanud, välismaal sündinute järeltulijad, ning need, kelle üks vanematest on välismaalane.

2015. aasta andmetel põhinev PISA-uuring näitab ühtlasi, et migrantide laste puhul on tõenäolisem mitte "tunda end koolipere osana" ning Euroopa Liidu üldises arvestuses jäävad nad kohalikku päritolu klassikaaslastest umbkaudu 11 protsenti maha.

"Euroopa tuleb täita lastega!"