Varro Vooglaid kutsub kõiki tartlasi toetama riigikogu valimistel Jaak Valget, kes on juba aastaid selgelt kõige häälekam ja järjepidevam rahvaalgatuse õiguse taastamise ja seega demokraatlike ideaalide eestkõneleja Eestis.

Üks kõige olulisemaid küsimusi praeguse aja Eesti poliitilisel maastikul seisneb selles, kas Eesti jääbki vaid näiliselt demokraatlikuks riigiks või on meil lootust saada selleks päriselt.

Täiesti selge on see, et kuni Eesti rahvale ei ole antud tagasi 1934. aasta riigipöördega ära võetud rahvaalgatuse õigust ja ka riigipea valimise õigust, ei saa Eestist tõsimeeli rääkida kui demokraatlikust riigist.

Just rahvaalgatuse õigus võimaldab mitte ainult parteidel, vaid ka rahval algatada seaduseelnõusid ja vajadusel ka rahvahääletusi, nii uute seaduste vastuvõtmiseks kui ka juba vastu võetud seaduste tühsitamiseks.

Sellisena tagab rahvaalgatuse õigus, et need, kes on valitud rahvaesindajaks, tegutseksid ka tegelikult rahva esindajana, mitte ei sõidaks rahva asendajana rahva tahtest harjumuspäraselt üle.

Tunnen Jaaku juba mitmeid aastaid ja võin kahtluseta kinnitada, et tegu on siiralt eestimeelse ja lausa demokraatiausku inimesega, kes seisaks riigikogus kindlasti kõige esimesena demokraatia ideaali, just nagu ka selle eelduseks oleva sõnavabaduse kaitsel.

Teisisõnu tagaks rahvaalgatuse õiguse taastamine selle, et Eestis oleks rahvas ka päriselt kõrgeima riigivõimu kandja, nagu põhiseadus seda ette näeb – peremees, mitte lihtsalt lükata-tõmmata maksumaksjate mass.

Eelnevat silmas pidades on mul väga hea meel, et riigikogusse kandideerib ajaloolane Jaak Valge, kes on juba aastaid selgelt kõige häälekam ja järjepidevam rahvaalgatuse õiguse taastamise eestkõneleja Eestis.

Tunnen Jaaku juba mitmeid aastaid ja võin kahtluseta kinnitada, et tegu on siiralt eestimeelse ja lausa demokraatiausku inimesega, kes seisaks riigikogus kindlasti kõige esimesena demokraatia ideaali, just nagu ka selle eelduseks oleva sõnavabaduse kaitsel.

Ühtlasi on ta veendunud rahvuslane, kes peab eriti oluliseks, et üldises globaliseerumistuhinas ei kaotaks Eesti lõplikult oma riiklikku iseseisvust ega minetaks meie rahvuslikku identiteeti ja selle aluseks olevaid väärtuseid ja ideaale, muu hulgas nii-nimetatud kultikulti ühiskonnamudeli kehtestamise ja massiimmigratsioonile uste avamise teel.

Jaak Valge kandideerib riigikogusse Tartu linnas ja tema kandidaadinumber on 770. Kui mina oleksin Tartu linna elanik, siis hääletaksin vähimagi kõhkluseta Jaagu poolt. Just seda soovitan kõigil tartlastel teha ja kutsuda teisigi seda tegema.