Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Töövaidluskomisjon asus seisukohale, et homofilmifestivali kritiseerinud Rakvere kinomaja koristaja töölepingu korraline ülesütlemine tuleb lugeda kehtivaks.

Rakvere kinomaja koristaja Innele Õispuu väitis töövaidluskomisjonile, et teda survestati töölt lahkuma sotsiaalmeedias postitatud arvamusavalduste pärast, kus ta kritiseeris Rakvere homofilmifestivali.

"Emotsioneeris homoteemadel"

Nimelt kutsuti ta 23. veebruaril Rakvere teatrijuhi kabinetti, kus viibis ka teenindusosakonna juhataja, ja anti valida, kas ta lahkub töölt vabatahtlikult või ta vallandatakse. Selle tulemusena kirjutas ta töölepingu ülesütlemise avalduse.

Hiljem aga mõistis ta, et teda survestati ebaõiglaselt. 27. veebruaril palus koristaja oma lahkumisavalduse tühistada, kuid tööandja keeldus.

Tööandja teavitas komisjoni omakorda sellest, et koristajale oli pretensioone seoses tööga, kuid too ei tunnistanud kordagi, et on midagi valesti teinud, vaid "emotsioneeris homoteemadel".

Tööandja esindaja selgitas koristajale samuti seda, et Rakvere teater-kino on avalik asutus, mis ei vali oma kliente ja töötajaid rahvuse, rassi, nahavärvi, seksuaalsuse, usu või keele järgi.

Sõnavabadust kasutades ei tohi kahjustada tööandja mainet

Töövaidluskomisjon kirjutab oma otsuses, et neile ei esitatud tõendeid, et töölepingu ülesütlemisel esines tööandja poolt töötaja survestamist. Töötaja sai vabalt kabinetist lahkuda ja oleks võinud lahkumisavalduse kirjutamata jätta.

Komisjon märgib, et kuigi Eesti põhiseaduse paragrahv 45 tagab arvamusvabaduse, ei tohi oma põhiõiguste realiseerimisel siiski kahjustada tööandja mainet ega avaldada arvamust teiste töötajate nimel.

Dievese ja Õispuu kaasuses tuleb esile sarnane muster

Innele Õispuu esindaja Anti Poolamets ütles Objektiivile, et "Tsiviilseadustik on siinkohal tugevalt tööandja poolel, sest tahteavalduse kohta sätestatu on üsna selgelt kirjas. Kui töötaja allub  survele ja paneb allkirja, siis on tal raske võita, välja arvatud erandid. Selliseid juhtumeid kirjeldab rahvasuu kui "sunniviisiliselt-vabatahtlikult". Seetõttu peab töötajatele südamele panema, et nad tunneksid oma õigusi ega laseks end psühholoogiliselt nurka suruda. Psühholoogilise surve olukorras tuleks endale mõtlemisaega paluda, mis annab aega end töötaja õigustega kurssi viimiseks."

"Kui vaadata ajalooõpetaja Priit Dievese vallandamist arvamusartikli pärast ning Innele Õispuul probleemide tekkimist sotsiaalmeedia kommentaaride pärast, siis neis on sarnane muster. "Sallijad" on ilmselgelt hakanud teistsuguse arvamusega inimestest agressiivsemalt vabanema," lisas Poolamets.

Innele Õispuu kommenteeris töövaidluskomisjoni otsust järgmiselt:

"Tundsin, et mind on tööandja poolt tugevalt alandatud, petetud ja manipuleeritud, mistõttu ka kabinetis ja telgi taga toimunu avalikustamine on minu arvates oluline saavutus. Siis nad ei saa järgmist ohvrit, kes tahab oma sõnavabadust kasutada, nii vabalt ette võtta."

Homofestivali vastu sõna võtnud Rakvere kinomaja koristaja juhtum jõudis töövaidluskomisjoni