Tunne Kelam. Foto: Scanpix

Euroopa parlamendi saadiku Tunne Kelami (Isamaa) sõnul idealiseeritakse Ungari peaministri Viktor Orbáni poliitikat, mis ei ole ainult pereväärtuste ja rahvusluse eest seismine ega migrantide ohu eest kaitsmine, vaid ka sõpruse kultiveerimine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Väljaandes Maailma Vaade ilmunud artiklis püüab Tunne Kelam selgitada oma käitumist Ungari vastu suunatud hääletusel Euroopa parlamendis.

Nimelt 12. septembril soovitas Euroopa parlament suure häälteenamusega Euroopa Liidu Nõukogul alustada Ungari valitsuse suhtes Euroopa Liidu lepingu artikli 7 rakendamise protseduuri.

Kelami sõnul "küsijad [kes temalt selgitust palusid – toim] näikse tugevalt idealiseerivat Ungari valitsuse poliitikat. See ei ole ainult pereväärtuste ja rahvusluse eest seismine ega migrantide ohu eest kaitsmine. Olukorras, kus Ida-Euroopa riikidele on suurimaks ohuks Vene agressioon ja õõnestustegevus, kultiveerib peaminister Orban süstemaatiliselt sõprussidemeid Putiniga."

Tunne Kelami hinnangul võib Ungari poliitikas näha sarnasusi Venemaa poliitikaga, näiteks ungari vähemuse kaitsmisel, samuti Viktor Orbáni üha hoolimatumaks muutuv juhtimisstiil, võimu keskendamine ühe juhi kätesse ning rahvusvaheliste väärtusnormide ignoreerimine teda Putinile.

"Nagu kõik Venemaa valitsejad, kasutab Putin kirikut ja kristlikke väärtusi viigilehena omaenda kuritegeliku kamba võimu ja rahva vara ebaseaduslikul omandamisel. Kirik ja väärtused alluvad Kremli imperialistlikule poliitikale. Tõsi, Orbani kui kommunistliku diktatuuri vastu seisnud ja palju positiivset saavutanud poliitiku taust erineb selgelt Putini päritolust. Kuid kui tema stiil ja enesekesksus ei muutu, siis pole enam võimalik vaadata Orbani mängu Putiniga Euroopa Liidu vastu kui kitsalt rahvuslike huvide edendamist. Veel kord – Orbani tänane suund vajab hoiatust, mitte tema tegevuse mõningate aspektide sinisilmset idealiseerimist," kirjutab Kelam kokkuvõtteks.

Tunne Kelam hoidub selgitamast, miks ta hääletas Ungari-vastase resolutsiooni poolt