Euroopa Komisjoni digitaalse ühisturu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi arvates "on meil vaja reageerida veelgi kiiremini [võitluses] terroristliku propaganda ja muu ebaseadusliku sisuga, mis on tõsine oht meie kodanike turvalisusele, julgeolekule ja põhiõigustele." Foto: Scanpix

Financial Timesi andmetel kavatseb Euroopa Komisjon kirjutada seaduseks kevadise soovituse, et sotsiaalmeedia platvormid peaksid eemaldama terroristliku või viha õhutava sisu maksimaalselt ühe tunni jooksul.

Komisjon ei ole oma esindaja väitel näinud antud valdkonnas piisavat progressi ning näeb vajadust venivillemeid trahvida.

Vastava seaduseelnõu peaks komisjon valmis treima septembriks, mil see ka avalikustatakse.

Nagu ütles Financial Timesile Euroopa Liidu julgeolekuvolinik Julian King, on “piisava progressi puudumise” pärast vajalikud “tugevamad meetmed, et meie kodanikke paremini kaitsta.”

Tegemist oleks esimese korraga, kui Euroopa Liit tehnoloogiafirmad lubamatu sisu eest otseselt sihikule võtab.

Kingi kinnitusel rakenduks seadus – mis vajaks jõustumiseks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide enamuse heakskiitu – kõikidele veebilehtedele sõltumata nende suurusest.

“Kuna platvormid on suuruse ja ressursside poolest erinevad, erinevad ka nende võimalused terroristliku sisu suhtes midagi ette võtta, ning nende poliitikad selles vallas pole alati läbipaistvad,” ütles King.

“Kõige selle tõttu vohab see sisu üle kogu interneti, ilmudes pärast kustutamist taas ning levides platvormilt platvormile.”

Financial Timesi väitel ütles üks kõrge euroametnik, et komisjoni kihk üleliidulist terroristlikku sisu sihtivat seadust kehtestada peegeldab muret, et Euroopa valitsused võtavad midagi ette ühepoolselt.

Ajaleht toob näitena Saksamaa, kus tänavu rakendus range “vihakõne” seadus, mis puudutab kõike alates nn võltsuudistest kuni rassismini ning nõuab ebaseaduslikuks kuulutatu eemaldamist 24 tunni jooksul 50 miljoni eurose trahvi ähvardusel.

Postimees kirjutas sama teemat puudutades, et “kuigi uute regulatsioonide sisu ei ole veel avalikustatud, on võimalik, et seejuures järgitakse Saksamaa eeskuju.”

Head uut aastat: Saksamaal seab ühismeedias sisse tsensuuri Netzwerkdurchsetzungsgesetz