Michiel Jansz. van Mierevelt: Dr Willem van der Meeri anatoomiatund, 1617 Foto: Wikipedia

Lekkinud Ameerika Ühendriikide riigidepartemangu juhisest selgub, et riigi saatkondadest tehakse valvurid, mis hakkavad jälgima, et iga laps ja suurem inimene saaks maailmas vabalt "sugu vahetada".

Mõttekoja Manhattan Institute'i valduses olevas riigisekretäri Anthony Blinkeni üllitatud dokumendis kirjeldatakse, kuidas välisteenistused peavad jälgima, et nende asukohariikides ei kasutataks nõndanimetatud "tagasipööramise teraapiaid" (conversion therapy). Riigid, kus seda tehakse, lähevad igaaastaselt koostatavas inimõiguste raportis kirja inimõiguste rikkujatena. Tagasipööramise teraapiatega võitlemisest saab eelduste kohaselt tänase USA valitsuse välispoliitika oluline osa.

Tagasipööramise teraapia on psühhosotsiaalne ravi eelkõige noortele, kes tunnevad, et nad on "sündinud valesse kehasse". Esimese maailma riikides piirdub selline meditsiiniline abi ainult rääkimise teel psühholoogilise nõustamisega.  

Soomuutmise revolutsiooni eksportimise taga on Joe Bideni käesoleva aasta 15. juunil üllitatud korraldus 14075, milles kästakse föderaalasutustel teha kõik "LGBTQI+ inimeste tagasipööramise teraapia" ära hoidmiseks ja inimesi invaliidistava soomuutmise soodustamiseks

Victor Madrigal-Borloz
Foto: OHCHR

USA tänane valitsus selgitab "tagasipööramise teraapiat" kui "isiku sooidentiteedi alla surumist või muutmist". Blinkeni märgukiri toetub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) sõltumatule seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi eksperdi Victor Madrigal-Borlozi arvamusele, et "muutmine" (conversion) tähendab ainult püüdlusi muuta soomuutja identiteet tagasi loomulikuks meheks või naiseks (cisgender). ÜRO ametniku arvamusest selgub, et kui laps on eakaaslaste ja kooskonna poolt surve all muuta oma sugu, isegi kui see tähendab hormoonide söömist, siis see ei ole "muutmine". Ehk USA valitsuse seisukohalt, kui mõni laps ükskõik kus maailmas ilmutab esimesi nn "soosegaduse" märke, tähendab see, et ainus "normaalne" ja inimõiguste pärane lahendus on esmalt sotsiaalne muutumine (nt hakatakse kandma vastassoo riideid ja käima vastassoo tualettruumis), millele peaks enamusel juhtudest järgnema keha füüsiline muutmine.

USA uue välispoliitika tulemuseks on ilmselt, et inimõiguste rikkujate hulka satuvad ka Rootsi ja Soome, kuna mõlemas riigis pannakse laste ja noorte soomuutmisi toime ainult väga erandlikel juhtudel ning reeglina üritatakse lapsed sellistest mõtetest välja rääkida. 

Tähele võiks panna ka USA soomuutmisrevolutsiooni ja selle ekspordiga kaasnevat keelekasutust. "Conversion therapy" tähendab otsetõlkes "muutmisteraapiat", mis loob mulje, et inimese omasooiharus ja soov sugu vahetada on loomulik, samas kui neis kahtlemine on ebaloomulik ning vägivaldne inimõiguste rikkumine.

Manhattan Institute on paljastust vahendavale loole oma kvartalikirjas City-Journal pannud pealkirjaks "Ameerika, soorevolutsiooni eksportija".

Toimetas Karol Kallas