Väljaande OffGuardian kaasautor Kit Knightly kirjutab USA teadlaste välja pakutud ideest hakata koroonaviiruse tõttu kehtestatud erimeetmete vastu meelestatud inimesi töötlema psühhoaktiivsete ainetega, et sundida neid alluma ühiskonnakontrolli meetmetele.

Kuu aega tagasi avaldas väljaanne The Conversation artikli, mis oli pealkirjastatud intrigeerivalt "Ühe eetiku sõnul on "moraalsuse kapslid" USA parimaks võimaluseks koroonaviiruse peatamiseks".

Artikli autoriks on Michigani Ülikooli meditsiinieetika, humanitaarteaduste ja õiguse professor Parker Cruchfield, kelle esitatud käsitlust võib resümeerida neljas teesis:

  • Maskide kandmine ja "sotsiaalne distantseerumine" on rahvastiku tervise seisukohalt head.
  • Inimesed, kes keelduvad neid meetmeid järgimast on "ülejooksikud", keda on vaja "moraalselt täiustada".
  • "Moraalset täiustamist" on võimalik saavutada medikamentide abil.
  • Medikamentide manustamine peab olema kohustuslik ja/või doseeritud salaja vastavate ainete veevarustusse sisestamisega.

Ma kinnitan teile, et ülaltoodu ei ole liialdus. Mitte vähimalgi määral. Mõistmaks äsja loetu kogu õudust, on parimaks meetodiks viidatud artikliga ise tutvuda. Vastumürgina ei maksa mööda vaadata kommentaaride sektsioonist, mis võimaldab mingil määral säilitada usu inimkonda. Alljärgnevalt aga toon mõningad tsitaadid viidatust.

Täpselt nagu vaktsineerimisega immuunsussüsteemi tugevdamiseks, oleks võimalik inimestele doseerida ka aineid, mis edendavad nende valmidust koostööle ning harmoonilist ühiskondlikku käitumist.

"Moraalne võimendus" kujutab endast ainete manustamist, mis teeks inimesed moraalsemaks. Erinevad psühhoaktiivsed substantsid võimendavad inimese võimet mõtiskleda selle üle, mis on õige teguviis, aga ka empaatiavõimet ja koostöövalmidust. Tegemist on ainetega, mis toimivad otseselt moraalse käitumise psühholoogilistele mõjuritele […] Siis oleks meil lootust, et maskikandmisest ja sotsiaalsest hoidumisest kõrvale viilijad mõistaksid, et koostöövalmidus võimudega on parim kõigile – kaasa arvatud neile endile. Moraalse täiustamise programm psühhoaktiivsete kemikaalide abil on paraku täpselt seesugune projekt, millega koroonameetmetele vastu seisjad vabatahtlikult ei oleks valmis kaasa minema. Lahenduse võiks pakkuda ainete doseerimine kohustuslikus korras või salaja – näiteks kasutades toimeaine levitamiseks veevärki. "

Cruchfieldi mõtted ei kujuta endast pelgalt paanikareaktsiooni ettenägematule eriolukorrale. Mehe bioeetika haru on pikemat aega keskendunud küsimustele nagu näiteks "kuidas suunata mitte koostöövalmis elanikkonda tegutsemaks ühiskonna suuremaks hüvanguks". Aastaid enne koroonapandeemiat avaldatud materjalide hulka kuulub "Bioloogilise moraalse võimenduse epistemoloogia" aastast 2016 ning alles möödunud aastal ilmunud "Kohustuslik bioloogiline moraalne võimendus tuleks ellu viia salaja".

Tegemist on agendaga, mille ambitsioonid ületavad kaugelt kohustusliku maskide kandmise temaatika koroonaviiruse ajal. See on kõikehõlmav programm, mis kätkeb endas nii maske, kohustuslikku vaktsineerimist kui paljut muud.

Cruchfield avameelitseb: "See strateegia (st. bioaktiivsete ainete kohustuslik manustamine rahvastiku seas) võib olla pääsetee mitte üksnes käesolevast olukorrast, vaid ka tulevasteks pandeemiateks ning kõikvõimalike kliimamuutustega seotud kannatuste leevendamiseks".

"Rõõmupillid", mis teevad kõigist sõnakuulelikud kodanikud? "Salajane moraalne täiustamine", mis loob ülimuslikud "inimjärgsed isikud"?

Oleme jõudnud Aldous Huxley kurikuulsa düstoopia "Hea uus ilm" masside psühhotroopse manipulatsiooni juurde. Cruchfieldi sarnaste teoreetikute unelmad ei luba ennast parodeerida. Need kujutavad endast täiesti reaalset luupainajalikku ühiskonnavormi. Sellisena kõlavad mõtted, mis on tänaseks päevaks jõudnud ühiskonnas mitte üksnes aktsepteeritud, vaid respekteeritud teaduspublikatsioonide veergudele.

Tõsi, hetkel on tegemist veel erandliku artikliga suhteliselt väikese tiraažiga väljaandes, ent suurtel asjadel on sageli tagasihoidlik algus. Mõistagi on tegemist ka järjekordse osaga programmist dehumaniseerida kõik need, kes väljendavad ühiskonnas dissidentlike seisukohti.

Meid on juba harjutatud mõttega, et põhivoolust kõrvalekaldujad on tõenäoliselt nartsissistid ja psühhopaadid, kelle suhtes võib rakendada politseivägivalda ilma igasuguste piiranguteta. Uus-Meremaa näiteks on asunud rajama spetsiaalseid "karantiinikeskusi", kuhu vangistatakse kõik kodanikud, kes keelduvad koroonaviiruse teste tegemast. Ning nüüd oleme jõudnud ka punkti, kus totaalkontrollile allumatute elanike suhtes kaalutakse salajast psühhotroopsete ainete manustamist.

Luupainajat, mis terendab selle teekonna lõpus, pole kuigi keeruline aimata. Palun jagage käesolevat artiklit kõigiga keda tunnete. Igal inimesel on õigus teada millisesse ühiskonda oleme suundumas – saame seda väärata vaid seni, kuni teelolijal on mõistmisvõime säilinud.