Martin Helme 28. jaanuaril 2023 Tallinnas, EKRE volikogus. Foto: Varro Vooglaid

Kõigi erakondade poolt valimisprogrammide avalikustamise järel ilmneb, et ainukesena lubab vaktsineerimisvabaduse kaitsel seista Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

EKRE avaldas laupäeval Tallinnas toimunud volikogul oma valimisprogrammi, kinnitades seal selgesõnaliselt ja ühemõtteliselt, et seisab kindlalt vaktsineerimisvabaduse kaitsel ning astub nii otsese kui ka kaudse sundvaktsineerimise keelamiseks.

Printsiip, mida kaitstakse, on väga lihtne ja seisneb tõdemuses, et igal inimesel peab olema vabadus ise otsustada selle üle, milliseid aineid tema kehasse süstitakse ning seda vabadust ei tohi maha suruda ei survestamise ega sundimisega, mh töökoha kaotusega ähvardades või diskrimineerides.

Täpsemalt on EKRE programmis kirjutatud: 

"Austame vaktsineerimisevabaduse põhimõtet ning välistame ühemõtteliselt vaktsiinipasside süsteemi kehtestamise. Keelame otsese ja kaudse sundvaktsineerimise. Taastame kõik õigused neile, kes vallandati töökohalt vaktsiinisunni tõttu ning kohustame riigiasutusi ja ettevõtteid maksma õiglast kahjutasu."

"Sundvaktsineerimine on olnud vastuolus inimeste põhiõigustega, see on olnud vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, mistõttu seda on tehtud ebaseaduslikult," toonitas EKRE esimees Martin Helme erakonna volikogul antud kommentaaris ja lisas, et seda on kinnitanud ka terve rida kohtuotsuseid.

"On oluline, et inimesed kes seda [sundvaktsineerimist – VV] läbi viisid, annaksid vastust – nende tegevust tuleb uurida kas parlamendi tasemel või õiguskaitseorganite tasemel," toonitas ta, lisades ühtlasi, et õigusvastase vaktsiinisunni tõttu ametist vabastatud inimesed peavad saama võimaluse olla teenistusse ennistatud.

Tähelepanuväärselt ei ole mitte ükski teine erakond – ei parlamendierakond ega parlamendiväline erakond – vaktsineerimisvabaduse põhimõttel ega ka sundvaktsineerimise lubamatusel oma programmis poole sõnagagi peatunud, olgugi et tegu on viimase aasta jooksul teravalt Eesti ühiskonda lõhestanud probleemiga.

Igal juhul tuleb teha üks oluline järeldus. Nimelt on ühemõtteliselt selge, et inimestele, kes ei pea võimalikuks toetada erakondi, mis ei anna pärast eelmisel aastal kogetud vaktsiinisundi selget lubadust kaitsta vaktsineerimisvabaduse põhimõtet, on ainult üks valik, milleks on EKRE.

Ühtlasi nähtub eelnevalt selgitatust, milline erakond seisab päriselt vaba ühiskonna aluseks olevate põhimõte kaitsel, millised erakonnad üksnes teesklevad seda.

Omalt poolt luban parlamenti pääsedes seista kindlasti selle eest, et esimesel võimalusel saaks algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse nii otsese kui ka kaudse sundvaktsineerimise (st inimeste vaktsineerimisele sundimise ja survestamise) eest ette reaalsed karistused.

Vt samal teemal: