Õhtuleht küsis SAPTK juhatuse esimehelt Varro Vooglaidilt, kuidas võiks kommenteerida riigikogu õiguskomisjoni otsust mitte toetada kooseluseaduse eelnõu panemist rahvahääletusele ning Rait Maruste poolt selle põhjendamiseks esitatud seisukohta, et küsimuse rahvahääletusele panemine lõhestaks rahvast. Alljärgnev on Varro Vooglaidi kommentaar:

"See otsus on praeguse aja eesti poliitikale sümptomaatiline ning annab tunnistust tõsisest demokraatia kriisist meie ühiskonnas, mida näeme mitte ainult kooseluseaduse läbisurumisel.

Arvatavasti mõistab iga inimene, et tõeliselt demokraatlikus riigis peaks poliitikud tervitama võimalust panna küsimusi rahvahääletusele — seda enam, kui niisugust lahendust on palunud tuhanded ja tuhanded inimesed. Aga meie näeme hoopis rahvast võõrandunud nomenklatuuri naeruväärselt kramplikku püüdlust mitte rahvale otsustamise võimalust anda – kuni sinna maani, et inimestele püütakse seltada, et rahvale otsustamise võimaluse andmine oleks ebademokraatlik.

Üha enamad inimesed näevad ja ütlevad ka otse välja, et kooseluseaduse läbisurumisel tehtavad manipulatsioonid tulevad nõukogude ajast vägagi tuttavad ette. Ja on kõnekas, et nende isikute seas, kes kõige innukamalt veavad kooseluseaduse läbisurumist vastu rahva tahtmist, on eriliselt esile tõusnud just Valdo Randpere ja Rait Maruste, kes olid ka nõukogude ajal agarad ideoloogilised kommunistid ning kes vastandusid ka siis meie rahvuslik-kultuurilistele tavadele ja väärtustele.

On kahetsusväärne, et meie riiki valitsevad inimesed, kelle jaoks on olulisem teenida väljastpoolt Eestit lähtuvaid ideoloogilisi huve kui oma enda rahva tahtmist ja heaolu. Need on inimesed, kes on minetanud arusaamise põhiseaduse elementaarsetest põhimõtetest, mh sellest, et poliitikute ülesanne on olla sõna kõige otsesemas mõttes rahva teenriks – teenida alandlikult rahvast ja ühist hüve, mitte rahva tahtest üle sõita ja meie kultuurilisi traditsioone jalge alla tallata."

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste kuulus aastatel 1977-1989 Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse ning alates 2010. aastast kuulub ta Eesti Reformierakonda. Riigikogu õiguskomisjoni liige Valdo Randpere oli 1980-ndatel aastatel ametis komsomolis propaganda- ja kultuuriosakonna instruktorina.

Vt lähemalt Õhtulehest.