Neljapäeval, 25. veebruaril kell 14.00 Nordic Hotel Forumis toimuval pressikonverentsil tutvustatakse värske küsitluse tulemusi, mille kohaselt leiab ligi kolmveerand (72%) Eesti valimisealistest kodanikest, et rahval ei ole piisavalt võimalusi osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ja vaid veidi üle viiendiku (22%) arvates on neid võimalusi piisavalt.

Hinnang, et kodanike võimalused osaleda poliitiliste otsuste langetamisel pole piisavad, on valdav kõigis ühiskonnagruppides ning kuigi suuri erinevusi ei ole täheldada ei soo, vanuse, rahvuse ega ka haridustaseme lõikes. Veelgi selgem oli küsitletute seisukoht vajaduses muuta põhiseadust nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Seda pooldas koguni neli viiendikku (82%) ning vastu oli ainult 13% vastanutest.

Kahele küsimusele antud vastused erinesid selle poolest, et seisukohad olid teise küsimuse puhul veelgi tugevamad ja ka ühtlasemad. Seega isegi need, kelle arvates on rahval piisavalt võimalust osaleda poliitiliste otsuste langetamisel, kaldusid pooldama põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi.

Konverentsi banner OBJEKTIIV_1068x140

Küsitluse tellis Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ettevalmistusena laupäeval, 27. veebruaril kell 11.00 Tallinnas, Rahvusraamatukogus algavale konverentsile pealkirjaga "Kas Eesti on demokraatiaks valmis?".

Konverentsi korraldajate hinnangul valitseb praegu vastuoluline olukord, sest põhiseaduse kohaselt on Eesti demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, ent ometi puudub rahval ehk sellel, kes peaks olema kõrgeima riigivõimu kandja, vahetu võimalus osaleda ühiskonna jaoks oluliste küsimuste otsustamisel.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on tähelepanuväärne, et asjad ei ole alati nõnda olnud. "Paljud inimesed ei ole kunagi teadvustanud, et 1920. ja 1933. aasta põhiseadustega oli Eesti rahvale tagatud rahvaalgatuse ja rahvahääletuse õigus, ent see võeti 1934. aasta riigipöördega rahvalt ära ning seda ei ole siiani tagasi antud," selgitas ta probleemi tagamaid.

Täiendav info konverentsi kohta on kättesaadav aadressil http://rahvahääletus.ee.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS ja selles osales tuhat inimest. Küsitluse tulemusi lähemalt selgitav pressikonverents toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2016 kell 14.00 Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3).